Synchronizace statické skupiny - Linuxové počítače

Linuxové počítače ve Windows doméně nezobrazují žádný text ve vlastnostech počítače v ADUC (Active Directory Users and computers), proto je nutné tuto informaci zadat ručně.

Zkontrolujte požadavky na instalaci serveru a následující předpoklady:

Linuxové počítače jsou v Active Directory.

Doménový řadič je zároveň DNS serverem.

Je nainstalován ADSI Edit.

1.Otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz adsiedit.msc

2.V hlavním menu klikněte na Akce > Připojit k.... Následně se zobrazí dialogové okno Nastavení připojení.

3.Vyberte možnost Dobře známý názvový kontext.

4.Z rozbalovacího menu vyberte Výchozí názvový kontext.

5.Po kliknutí na tlačítko OK se v levé části Editoru ADSI zobrazí položka s názvem vašeho doménového kontroleru - Výchozí názvový kontext [název vašeho serveru].

6.Klikněte na nově přidanou ADSI položku a rozbalte její podskupinu.

7.Přejděte do podskupiny CN (Common Name) nebo OU (Organizational Unit), ve které jsou zobrazeny Linuxové počítače.

8.Vyberte konkrétní Linuxový počítače a z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na parametr dNSHostName a klikněte na tlačítko Změnit.

9.Změňte hodnotu z <nenastaveno> na platný text (například, ubuntu.TEST).

10.Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK > OK. Otevřete ADUC (Uživatelé a počítače služby Active Directory), zobrazte si vlastnosti konkrétního Linuxového počítače a následně byste již měli vidět vámi zadaný text.