Nasazení ERA Agenta

Vzdálené nasazení ERA Agenta z webové konzole provedete prostřednictvím serverové úlohy. Pro vytvoření nové úlohy přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Serverové úlohy. Vyberte úlohu Nasazení ERA Agenta a klikněte na tlačítko Nová....

icon_details_hoverPoznámka:

Hromadné nasazení ERA Agenta doporučujeme nejprve otestovat na menším vzorku klientů. Před zahájením testování doporučujeme rovněž upravit interval komunikace ERA Agenta.

Pro úspěšné nasazení ERA Agenta musí mít ERA Server i cílová stanice přístup k internetu.

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis. Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení. Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

icon_section Nastavení

Automaticky vybrat správného agenta – pokud máte v síti klienty s rozdílnými operačními systémy (Windows, Linux, macOS), vybráním této možnosti dojde před samotnou instalací k detekci operačního systému a následně se pro instalaci vyberte správný balíček ERA Agenta.

Cíle – kliknutím vyberte klienty, na které chcete úlohu odeslat.

Uživatelské jméno/Heslo – přihlašovací údaje uživatele, který má dostatečná oprávnění pro vzdálenou instalaci (ideálně doménový nebo lokální administrátor).

Název serveru (volitelně) – v případě potřeby zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient.

Klientský certifikátjedná se o bezpečnostní certifikát a certifikační autoritu pro instalace ERA Agenta. Vybrat můžete výchozí certifikát a certifikační autoritu nebo použít vlastní sadu certifikátů. Pro více informací o certifikátech přejděte do kapitoly certifikáty.

oERA certifikát – vyberte tuto možnost, pokud využíváte vestavěnou ERA certifikační autoritu a následně vyberte certifikát pro ERA Agenta.

oVlastní certifikát – pokud používáte pro ověřování komunikace ERA infrastruktury vlastní certifikáty, vyberte tuto možnost a nahrajte do konzole certifikát pro ERA Agenta.

Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ERA Serveru, případně při vytváření vlastního certifikátu.

icon_details_hoverPoznámka:

ERA Server dokáže automaticky rozpoznat cílový operační systém a podle toho vybrat správný instalační balíček ERA Agenta. Pokud chcete balíček vybrat ručně, deaktivujte možnost Automaticky vybrat správného agenta a následně si z repozitáře vyberte balíček, který chcete použít.

Při nasazování na stanici s linuxem nebo macOS se ujistěte, že na stanici běží SSH daemon na portu 22 a firewall neblokuje spojení. Pro vytvoření výjimky ve firewallu můžete použít níže uvedený příkaz, kde pouze nahraďte IP adresu:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Při instalaci na linux vyberte uživatele, který může používat příkaz sudo. Případně rovnou zadejte přístupové údaje uživatele root. Při použití uživatele root ověřte, zda může spustit ssh službu.

Tuto úlohu nedoporučujeme použít pro opětovné nasazení po jeho odebrání. Opětovné nasazení byste měli provádět přes existujícího agenta.

icon_section Podmínka spuštění

Prostřednictvím této možnosti nastavíte konkrétní podmínku spuštění úlohy. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Mějte na paměti, že úlohu můžete kdykoli spustit ručně nebo později přidat další podmínku spuštění.
 

icon_section Rozšířená nastavení

Tuto funkci můžete použít pro snížení počtu provedení úlohy a zabránit tak jejímu nadměrnému spouštění. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spouštění.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud se při vzdálené instalaci ERA Agenta setkáte s problémy, přejděte do kapitoly Řešení problémů.