Příklady

V této kapitole uvádíme příklady, jak filtrovat konkrétní aplikace ve specifických verzích. Modelová situace, v síti máme na koncových stanicích nainstalován v rozdílných ESET Endpoint Security a na serverech ESET File Security. Provedli jsme upgrade na ESET Remote Administrator 6 a aktuálně potřebujeme vyfiltrovat všechny počítače, na kterých je nainstalován ESET Endpoint Security v neaktuální verzi, tedy 6.1 a starší. Na tomto příkladu si probereme jednotlivé operátory.

icon_details_hoverPoznámka:

Mějte na paměti, že číslo verze stejně jako IP adresa je řetězec. Nelze na ní použít porovnávací operátory.

icon_section Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte operaci AND (všechny definované podmínky musí být splněny).

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte podmínku. V našem případě hledáme konkrétní aplikaci. Vyberte tedy Instalované aplikace > Název aplikace > =(rovná se) > a zadejte ESET Endpoint Security.

3.Klikněte na + Přidat pravidlo a do druhé podmínky vyberte Instalované aplikace > Verze aplikace.

 

"= (rovná se)" – cílový řetězec musí přesně odpovídat zadané hodnotě. Pokud zadáte 5.0.2222.1, filtrovány budou pouze počítače, na kterých je aplikace v této verzi.

"≠ (nerovná se)" –  cílový řetězec nesmí přesně odpovídat zadané hodnotě. Pokud zadáte 5.0.2222.1, filtrovány budou všechny počítače, na kterých není tato verze aplikace.
icon_details_hover Tip: Vhodnější je v tomto případě použít operátor NOR a = (rovná se).

"obsahuje" – vyhledá řetězec v cílovém řetězci. Pokud zadáte 5.0, filtrovány budou všechny počítače, v jejichž verzi aplikace se nachází řetězec 5.0.

"má předponu" – vyhledá v cílovém řetězci několik počátečních znaků. Pokud zadáte 5.0, filtrovány budou všechny počítače, jejichž verze aplikace začíná 5.0.

"má příponu" – vyhledá v cílovém řetězci několik posledních znaků.  Pokud zadáte 22.1, filtrovány budou všechny počítače, jejichž verze aplikace končí 22.1.

"regex" – vyhledá v cílovém řetězci hodnotu definovanou regulárním výrazem v Perl syntaxi. Pokud zadáte (3.*|4.*|5.0.*|6.1.*), filtrovány budou všechny počítače, na kterých je aplikace ve verzi 3, 4, 5 a 6.1.
icon_details_hover Tip: Použít můžete i tento jednodušší zápis: ([3-5].*|6.1.*).
icon_details_hover Poznámka: Do pole zadáváte samotný regulární výraz, není potřeba zadávat počáteční a koncová lomítka.

"v" – vyhledá přesný výraz a umožňuje zadat více hodnot. Pokud zadáte 5.0.2222.1,5.0.2248.3 a 5.0.2254.1, filtrovány budou pouze počítače, na kterých je aplikace přesně v této verzi.

"má masku" a "v (maska řetězce)" umožňuje při sestavování výrazu použít zástupné znaky:

* – představuje libovolný počet znaků (0 a více). Pokud zadáte 4.*, 5.0.* a 6.1.*, filtrovány budou počítače, kde se ve verzi aplikace nachází řetězec 4., 5.0, 6.1.

? – představuje přesně jeden znak. Pokud zadáte 5.0.????.?, filtrovány budou aplikace počítače, na kterých je verze aplikace ve tvaru 5.0.xxxx.x. To znamená, že vyfiltruje všechny počítače s aplikací ve verzi 5.0.2222.1, 5.0.2248.3 i 5.0.2254.1.