Přehledy

Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. ERA nabízí velké množství předdefinovaných přehledů. Abyste snáze nalezli přehled, který vyhovuje vašim potřebám, jsou přehledy rozděleny do kategorií a u každého je uveden krátký popis. Pro zobrazení konkrétního přehledu jej vyberte ze seznamu a klikněte na tlačítko Vygenerovat.

Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, můžete si vytvořit novou šablonu s vlastními parametry. Pro více informací přejděte do kapitoly vytvoření nové šablony přehledu.

work_new_report_template

Na záložce Přehledy je v dolní části dostupné kontextové menu Šablony přehledů, které nabízí přístup k následujícím možnostem:

icon_play_defaultVygenerovat...
Pokud máte vybranou šablonu přehledu, sesbírají se potřebná data a následně se rovnou zobrazí.

clock_default Naplánovat...
Po kliknutí se zobrazí plánovač přehledů, prostřednictvím kterého si můžete nastavit pravidelné generování konkrétních šablon přehled. Definovat můžete podmínku spuštění, kritérium i způsob doručená přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

icon_plus Nová kategorie...
Pro vytvoření nové kategorie zadejte její název a popis.

icon_plus Nová šablona přehledu...
Kliknutím zobrazíte průvodce pro vytvoření nové šablony přehledu.

icon_edit Změnit...
Po kliknutí se zobrazí průvodce pro úpravu stávající šablony přehledu.

icon_copy Duplikovat
Tuto možnost použijte v případě, kdy nechcete vytvářet přehled od začátku, ale chcete použít již existující přehled a provést v jeho šabloně pouze drobné změny.

icon_delete Odstranit
Po kliknutí odstraníte vybranou šablonu přehledu.

icon_copyImportovat...
Vyberte soubor se šablonou přehledu v .txt formátu, který chcete importovat do seznamu.

icon_exportExportovat...
Vybranou šablonu přehledu exportujete do .txt souboru.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti přesunete šablonu do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé.

Abyste mohli pohodlněji vybírat záznamy, můžete si nastavit režim, který vám bude vyhovovat. Po kliknutí na šipku modes v horním pravém rohu se zobrazí tyto možnosti:

icon_singleselect_default Výběr jedné položky – v tomto režimu můžete vybrat pouze jednu položku.

icon_multiselect_default Výběr více položek – tento režim vám umožní najednou vybrat více položek.

icon_reload Aktualizovatobnoví zobrazované informace.

expand_default Rozbalit vše – po kliknutí se rozbalí celá sekce.

collapse_default Sbalit vše – po kliknutí se celá sekce sbalí.

icon_details_hoverPoznámka:

Funkce pro exportování uloží pouze šablonu přehledu, nikoli data, která přehled zobrazuje. Exportovanou šablonu můžete následně naimportovat do jiného ERA serveru.

Stáhnout

Kliknutím na toto tlačítko si můžete konkrétní přehled stáhnout prostřednictvím prohlížeče do vašeho zařízení a to ve formátu .pdf , .ps nebo .csv (tento formát zobrazuje pouze tabulková data, nikoli grafy).

Přístupová oprávnění

Přístup skupiny

access_group

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé kteří jsou členem dané skupiny.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Přehledy si může kdykoli vygenerovat a jednotlivé přehledy se budou v reálném čase zobrazovat také na nástěnce.

Použít – uživatel může modifikovat nástěnku.

Zápis – uživatel může vytvářet, měnit a mazat kategorie a šablony přehledů.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.