Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu

Pro úspěšný příjem SNMP zpráv je nejprve nutné správně nakonfigurovat SNMP Trap službu. Pro konfiguraci postupujte podle následujících kroků, v závislosti na vašem operačním systému:

Windows

Linux

WINDOWS

Předpoklady

Simple Network Management Protocol služba musíte být nainstalována na počítači, na kterém běží ERA Server, stejně tak na počítači, kde je nainstalován SNMP trap aplikace pro příjem oznámení.

Oba počítače musí být ve stejné podsíti.

SNMP služba musí být konfigurována na počítači, na kterém běží ERA Server.

Konfigurace SNMP služby (ERA Server)

Stiskněte klávesy Win + R. Do zobrazeného pole zadejte příkaz Services.msc a potvrďte stisknutím klávesy nebo kliknutím na tlačítko OK. Najděte službu SNMP.

Na záložce Traps zadejte public do pole Community name a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název, IP adresu nebo IPX adresu počítače, na kterém běží SNMP.

Přejděte na záložku Zabezpečení a klikněte na tlačítko Přidat pro zobrazení dialogového okna Konfigurace SNMP služby. Do pole Název komunity zadejte public a klikněte na tlačítko Přidat. Oprávnění se následně přepnout na POUZE PRO ČTENÍ.

Ujistěte se, že máte aktivní možnost Přijímat SNMP pakety od všech hostů a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Konfigurace SNMP Trap aplikace (klientská stanice)

Na straně klienta stačí službu pouze nainstalovat. Není vyžadována žádná další konfigurace.

Nainstalujte AdRem SNMP Manager nebo AdRem NetCrunch.

AdRem SNMP Manager: Spusťte aplikace a vyberte možnost Vytvořit nový seznam uzlů SNMP a akci dokončete kliknutím na tlačítko Ano.

Zkontrolujte vaši síťovou adresu (především podsíť) a klikněte na tlačítko OK pro zahájení prohledávání sítě.

Vyčkejte na dokončení prohledávání sítě. Následně by se v okně Výsledky vyhledávání měla zobrazit IP adresa ERA Serveru.

Vyberte IP adresu serveru a klikněte na tlačítko OK. Adresa vašeho serveru se zobrazí v sekci Uzly.

Klikněte na tlačítko Příjem oznámení zastaven a vyberte možnost Spustit. Nyní budete z ERA Serveru dostávat oznámení.

LINUX

1.Nainstalujte snmpd balíček jedním z následujících příkazů:
apt-get install snmpd snmp (Debian a Ubuntu distribuce)
yum install net-snmp (Red-Hat, Fedora distribuce)

2.Otevřete soubor /etc/default/snmpd a proveďte tyto změny:

#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Zakomentujte celý řádek přidáním řetězce #.

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'
Do souboru přidejte tento řádek.

TRAPDRUN=yes
Změňte parametr trapdrun na hodnotu yes.

3.Vytvořte zálohu původního souboru snmpd.conf.

mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Vytvořte nový soubor snmpd.conf a vložte do něj následující řádky:

rocommunity public
syslocation "Testing ERA6"
syscontact admin@ERA6.com

5.Otevřete soubor /etc/snmp/snmptrapd.conf a na jeho konec vložte tento řádek:

authCommunity log,execute,net public

6.Pomocí následujícího příkazu spusťte SNMP službu pro zachytávání zpráv:

/etc/init.d/snmpd restart
nebo
service snmpd restart

7.Pro ověření, zda zachytávání funguje, použijte následující příkaz:

tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP