Použití nástroje ESET RD Sensor

Pokud nepoužijete synchronizaci s Active Directory, nejjednodušším způsobem, jak přidat počítače do ERA je použití nástroje RD Sensor, který je součástí instalačního balíku ERA. Pokud již máte RD Sensor nainstalován, stačí na nástěnce najít přehled Poměr nalezených počítačů.

using_RD_sensor

V přehledu se zobrazují všechny počítače, které objevil RD Sensor. Pro přidání konkrétního počítače do ERA na něj klikněte a vyberte možnost Přidat..., případně vyberte možnost Přidat všechny zobrazené položky... pro přidání všech nalezených počítačů.

fs_rd_sensor_add_computer

Pokud jste přidali jeden počítač, postupujte podle kroků na obrazovce. Jako název, pod kterým se bude identifikovat v ERA Web Console, můžete ponechat stávající název počítače nebo zadejte vlastní. Zadat můžete také Popis. V případě, že se v ERA již nachází zařízení se stejným názvem budete na to upozorněni a vyzváni k provedení akce pro vyřešení konfliktu (dostupné možnosti: Nasadit ERA Agenta, Přeskočit, Opakovat, Přesunout, Duplikovat a Zrušit). Po úspěšném přidání počítače se zobrazí dialogové okno s možnosti Nasadit ERA Agenta.

Pokud jste použili možnost Přidat všechny zobrazené položky... zobrazí se v novém dialogovém okně seznam všech počítačů, které budou přidány. Pokud nechcete konkrétní záznam do ERA přidat, klikněte na ikonuicon_delete. Po ověření seznamu klikněte na tlačítko Přidat a následně vyberte akci, která se má provést v případě výskytu duplicit (dostupné možnosti: Přeskočit, Opakovat, Přesunout, Duplikovat a Zrušit). Po úspěšném přidání počítačů se zobrazí dialogové okno s možnosti Nasadit ERA Agenty.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Všechna zařízení, která ESET RD Sensor objeví se zapisují do protokolu detectedMachines.log. Obsah tohoto protokolu následně ERA Agent předává ERA Serveru. Protokol naleznete ve složce:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log