Nová šablona dynamické skupiny

V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

admin_new_DG_template

icon_section Výraz

Definujte výraz, který má ERA Agent vyhodnocovat. Při vytváření se můžete inspirovat příklady, na kterých lépe pochopíte princip dynamických skupin.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.