Desktop Provisioning

Seznam podporovaných desktop provisioning prostředí naleznete v instalační části příručky.