Nasazení

Po dokončení instalace ESET Remote Administrator musíte nasadit ERA Agenta na počítače, které chcete spravovat vzdáleně prostřednictvím ERA Serveru. ERA Agent sbírá nejen informace o operačním systému, ale především zajišťuje komunikaci s bezpečnostním produktem instalovaným na daném zařízení.

Pokud jste již provedli prvotní kroky, pro vzdálenou správu stanic ve vaší síti postupujte následovně:

1.Přidejte počítač do ERA,

2.Nasaďte ERA Agentalokálně nebo vzdáleně.

3.Vytvořte politiku s požadovaným nastavením, které chcete aplikovat na bezpečnostní produkt. Toto nastavení automaticky na stanici vynutí ERA Agent.

4.Nainstalujte na stanici bezpečnostní produktu ESET.

Pokud se nasazení ERA Agent nezdařilo, případně agent nekomunikuje se serverem, pro odstranění problému přejděte do následujících kapitol:

Řešení problémů – nasazení ERA Agenta

Řešení problémů – ERA Agent se nepřipojuje

Vzorové nasazení ERA Agenta