Úpravu intervalu připojení ERA Agenta k serveru

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro ERA Agenta a upravit jeho interval připojení k ERA Serveru. Interval si můžete změnit (snížit) při testování produktu, a následně po hromadném nasazením zvednout na doporučenou hodnotu.

1.Vytvořte novou statickou skupinu.

2.Pro vytvoření nové politiky přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Politiky a klikněte na tlačítko Politiky > Nová....

admin_policies_new_wizard

icon_section Obecné

Nejprve zadejte Název nové politiky (například Interval připojení agenta). Pole Popis je nepovinné.

icon_section Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Remote Administrator Agent.

admin_policies_wizard2

icon_section Připojení

Na záložce Připojení klikněte na možnost Změnit interval. Pomocí příznaku můžete ovlivnit, jak se má dané nastavení zpracovat.

admin_policies_wizard4

Do pole Pravidelný interval zadejte vámi požadovaný interval (výchozí hodnota je 60 sekund) a klikněte na tlačítko Uložit.

admin_policies_wizard3

icon_section Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim potřebám a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.