Nasazení ERA Agenta prostřednictvím SCCM

ERA Agenta můžete na klientskou stanici nainstalovat prostřednictvím SCCM. Pro získání instalačního balíčku, vytvoření modifikace a přípravy instalační politiky v SCCM postupujte podle následujících kroků.

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček ERA Agenta.

2.V hlavním menu ERA Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Nasadit ERA Agenta....

3.V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Vytvořit skript.

icon_section Certifikát – automaticky se vybere vhodný klientský certifikát. Pokud chcete pro komunikaci daného ERA Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v této kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. V opačném případě ponechte pole prázdné.

icon_section Konfigurace – v této části můžete přizpůsobit parametry instalace:

Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou než výchozí konfiguraci

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ERA Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ERA Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku a tohoto průvodce spusťte znovu.

Ostatní – v případě potřeby můžete zadat název serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změny.

Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pokud skupinu nevyberete, automaticky se umístí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, případně se spáruje se záznamem načteným z Active Directory.

4.Akci dokončete kliknutím na tlačítko Vytvořit balíček a stáhněte si konfigurační soubor install_config.ini.

5.Umístěte instalační .msi balíček ERA Agenta a konfigurační .ini soubor do sdílené složky, ke které má cílová stanice přístup.

folder_agent_deploy_sccm

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Klientská stanice musí mít oprávnění pro čtení i zápis do této sdílené složky.

fs_agent_deploy_config08

6.Otevřete SCCM console a klikněte na Software Library. V části Application Management klikněte pravým tlačítkem na Applications a vyberte možnost Create Application. Vyberte možnost Windows Installer (*.msi file)  a najděte instalační .msi balíček.

fs_agent_deploy_sccm

7.Zadejte všechny vyžadované informace o aplikaci a klikněte na tlačítko Next.

fs_agent_deploy_sccm02

8.Pravým tlačítkem myši klikněte na aplikaci ESET Remote Administrator Agent, přejděte na záložku Deployment Types, vyberte možnost only deployment a klikněte na tlačítko Edit.

fs_agent_deploy_sccm04

9.Přejděte na záložku Requirements a klikněte na tlačítko Add. Z rozbalovacího menu Condition vyberte možnost Operating system, jako Operator vyberte One of a definujte operační systémy, na které chcete balíček instalovat. Konfiguraci dokončete kliknutím na OK.

fs_agent_deploy_sccm06

fs_agent_deploy_sccm07

10.V System Center Software Library klikněte pravým tlačítkem na vámi nově vytvořenou aplikaci a z kontextového menu vyberte možnost Distribute Content. Dále postupujte podle kroků v průvodci nasazením aplikace.

fs_agent_deploy_sccm08

fs_agent_deploy_sccm09

fs_agent_deploy_sccm10

11.Klikněte pravým tlačítkem na název aplikace a vyberte možnost Deploy. Dále postupujte podle zobrazeného průvodce a vyberte cíle, na které chcete aplikaci nasadit.

fs_agent_deploy_sccm11

fs_agent_deploy_sccm12

fs_agent_deploy_sccm13

fs_agent_deploy_sccm14

fs_agent_deploy_sccm15

fs_agent_deploy_sccm16

fs_agent_deploy_sccm17

fs_agent_deploy_sccm18