Lokální nasazení ERA Agenta

Pro lokální nasazení ERA Agenta prostřednictvím instalačního průvodce postupujte podle následujících kroků:

Instalační .msi balíček ERA Agenta je dostupný na webové stránce společnosti ESET v sekci Stáhnout > Firmy > Remote Administrator 6. Stažený balíček spusťte na počítači, na který chcete ERA Agenta nainstalovat. Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele a dále vyberte jeden ze způsobů instalace – Asistovaná instalace nebo Offline instalace.

Pro instalaci postupujte podle následujících kroků nebo si prohlédněte toto video v Databázi znalosti. Tento článek také samostatně v Databázi znalostí.

1.Asistovaná instalace:

a)Vyberte možnost Asistovaná instalace, zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém běží ERA, Port (standardně 2222) a klikněte na tlačítko Další.

agent_deploy_loc1

b) Zadejte Uživatelské jméno a Heslo, které používáte pro přihlášení do ERA WebConsole.

agent_deploy_loc_assisted

c)Pokud chcete rovnou počítač umístit do konkrétní statické skupiny, vyberte možnost Vybrat vlastní statickou skupinu a z rozbalovacího menu vyberte správnou skupinu.

agent_deploy_loc_assisted_custom

d)V případě potřeby změňte instalační složku a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

e)Instalace zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.


2.Offline instalace:

a)Vyberete možnost Offline instalace, zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém běží ERA, Port (standardně 2222) a klikněte na tlačítko Další.

agent_deploy_loc2

b)Dále bude nutné ručně vybrat Klientský certifikát a Certifikační autoritu. Pro více informací o exportování certifikátů přejděte do této kapitoly.

agent_deploy_loc_ca_offline

Další kroky jsou shodné jako v případě asistované instalace.

icon_details_hoverPoznámka:

Pro ověření úspěšné instalace a spojení se serverem si na stanici otevřete soubor status.html, který naleznete ve složce C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html nebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Eset\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.hmtl. V případě výskytu problémů (například ERA Agent se nepřipojuje k ERA Serveru) přejděte do kapitoly Řešení problémů.