Nasazení ERA Agenta prostřednictvím GPO

ERA Agenta můžete na klientskou stanici nainstalovat prostřednictvím GPO. Pro získání instalačního balíčku, vytvoření modifikace a přípravy doménové politiky postupujte podle následujících kroků.

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček ERA Agenta.

2.V hlavním menu ERA Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Nasadit ERA Agenta....

3.V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Vytvořit skript.

icon_section Certifikát – automaticky se vybere vhodný klientský certifikát. Pokud chcete pro komunikaci daného ERA Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v této kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. V opačném případě ponechte pole prázdné.

icon_section Konfigurace – v této části můžete přizpůsobit parametry instalace:

Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou než výchozí konfiguraci

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ERA Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ERA Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku a tohoto průvodce spusťte znovu.

Ostatní – v případě potřeby můžete zadat název serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změny.

Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pokud skupinu nevyberete, automaticky se umístí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, případně se spáruje se záznamem načteným z Active Directory.

4.Akci dokončete kliknutím na tlačítko Vytvořit balíček a stáhněte si konfigurační soubor install_config.ini.

5.Umístěte instalační .msi balíček ERA Agenta a konfigurační .ini soubor do sdílené složky, ke které má cílová stanice přístup.

folder_agent_deploy_sccm

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Klientská stanice musí mít oprávnění pro čtení i zápis do této sdílené složky.

fs_agent_deploy_config08

6.Otevřete GPMC (Group Policy Management Console) a vytvořte nový objekt Group Policy, případně použijte již existující.

fs_agent_deploy_edit

7.V sekci Computer Configuration přejděte do větve Policies > Software Settings.

8.Klikněte pravým tlačítkem na Software installation, z kontextového menu vyberte Nový > Package... pro vytvoření nového konfiguračního balíčku.

fs_agent_deploy_config

9.Najděte instalační .msi balíček ERA Agenta. V dialogovém okně Open zadejte úplnou síťovou cestu (UNC) v instalačním balíčku. Například \\fileserver\share\filename.msi

icon_details_hoverPoznámka:

Ujistěte se, že jste zadali UNC cestu k instalačnímu balíčku.

fs_agent_deploy_config02

10.Klikněte na Open a jako režim nasazení vyberte možnost Advanced.

fs_agent_deploy_config04

11.Kliknutím na tlačítko OK dokončete konfiguraci balíčku a vyčkejte na nasazení balíčku prostřednictvím doménové politiky.

fs_agent_deploy_config06