FAQ

Otázka: Nemohu se připojit z důvodu chyby "Neúspěšné přihlášení. Připojení selhalo se stavem 'nepřipojeno'". Co s tím?

Odpověď: Ověřte, zda služba ERA Server běží. Pokud neběží, spusťte ji ručně. Běží-li, službu restartujte, aktualizujte webové rozhraní ERA konzole a zkuste to znovu. V případě přetrvávajících problémů přejděte do kapitoly Řešení problémů.

Otázka: K čemu slouží statická skupina "Ztráty a nálezy"?

Odpověď: Každý počítač připojený k ERA serveru musí být členem statické skupiny. Tato skupina je výchozí a umisťují se do ní všechny počítače poprvé připojení k ERA, pokud nebylo řečeno jinak (například synchronizací s AD), že patří do jiné skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, přesunout na jinou úroveň, ale nemůžete ji odstranit.

Otázka: Jak vytvořit duální aktualizační profil?

Odpověď: Postupujte podle tohoto článku v Databázi znalostí.
 

Otázka: Jak aktualizuji zobrazená data bez toho abych musel aktualizovat celou stránku v prohlížeče stisknutím klávesy F5?

Odpověď: Jednoduše kliknutím na tlačítko icon_reload Aktualizovat v pravém horním rohu stránky nebo v kontextovém menu.

Otázka: Jak provedu tichou instalaci ERA Agenta?

Odpověď: Tichou instalaci můžete provést prostřednictvím:

GPO skriptu

serverové úlohy

samostatného nástroje Deployment Tool

Otázka: Rogue Detection Sensor nedetekoval všechny počítače v síti.

Odpověď: RD sensor pouze pasivně naslouchá v síti. Pokud počítač nekomunikuje, nemůžete jej RD Sensor objevit. Ověřte nastavení DNS, zda nedochází k blokování DNS lookupu. Pokud máte více podsítí, je nutné RD Sensor společně s ERA Agentem nainstalovat do každé z nich.

Otázka: RD Sensor na nedetekoval žádné zařízení v síti. Kde je chyba?

Odpověď: Pokud na síťovém zařízení není detekován žádný operační systém, není takové zařízení odesíláno do ERA. To znamená, že vám do ERA nebudou hlásit tiskárny, routery a další síťové prvky. RD Sensor nenajde žádné zařízení ani v případě, kdy máte detekci OS vypnutou firewallem. RD Sensor byl zkompilován s knihovnou libpcap version 1.3.0, ujistěte se tedy, že máte nainstalovanou v systému nejnovější verzi. Pokud máte ERA nasazenou ve virtuálním prostředí, v závislosti na něm je nutné síťovou kartu nastavit do režimu bridge, případně povolit falšování MAC adresy. Pro ověření, zda je OS detekován použijte příkaz nmap (http://nmap.org/book/osdetect-usage.html).

Otázka: Jak odstraním nalezené hrozby ze záložky Hrozby?

Odpověď: Pro odstranění aktivních hrozeb je nutné na cílovém zařízení spustit hloubkovou kontrolu počítače. Pokud jste hrozbu odstranili ručně, použijte tlačítko Označit jako vyřešené.

Otázka: Mohu pro interval připojení ERA Agenta k serveru použít CRON výraz?

Odpověď: Ano, parametr P_REPLICATION_INTERVAL přijímá hodnoty zadané prostřednictvím CRON výrazu.

Výchozí hodnota je "R R/20 * * * ? *" což znamená, že se připojí každých 20 minut v náhodnou sekundu (R=0-60). Náhodným interval je zajištěno rozložení zátěže, aby nedošlo k tomu, že se všichni agenti připojí k serveru ve stejný čas. Pokud byste zadali CRON například takto "0 * * * * ? *", všichni agenti by se připojili každou minutu přesně v :00 sekund, což by mohlo způsobit vytížení sítě a serveru. Pro více informací přejděte do kapitoly CRON výraz.

Otázka: Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt na nechráněné počítače?

Odpověď: Postupujte podle tohoto článku v Databázi znalostí a vytvořte dynamickou skupinu, na kterou navažte úlohu instalace aplikace.
 

Otázka: Jakou certifikační autoritu mohu použít pro podepisování ERA certifikátů?

Odpověď: CA (nebo intermediate CA) certifikát s příznakem 'keyCertSign' a 'keyUsage'. Tyto hodnoty určují, že může podepisovat certifikáty.

Otázka: Jak obnovím heslo pro přístup do ERA Web Console (nastavené při instalaci ERA na Windows)?

Odpověď: Pokud máte vytvořeného dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, přihlaste se pod ním a svému účtu nastavte nové heslo. Pokud jste si nevytvořili jiný uživatelský účet a zapomněli jste heslo k předdefinovanému účtu Administrator, obnovit heslo můžete opětovným spuštěním instalátoru ERA a vybráním možnosti Opravit. Mějte na paměti, že tato akce vyžaduje heslo pro přístup do ERA databáze, pokud jste nepoužili MSSQL a Windows Authentication.

icon_details_hoverPoznámka:

Při použití možnosti pro opravení instalace buďte obezřetní, můžete přijít o uložená data.

Otázka: Jak obnovím heslo pro přístup do ERA Web Console (nastavené při instalaci ERA na Linux)?

Odpověď: Pokud máte vytvořeného dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, přihlaste se pod ním a svému účtu nastavte nové heslo. Pokud jste si nevytvořili jiný uživatelský účet a zapomněli jste heslo k předdefinovanému účtu Administrator, není možné toto heslo standardní cestou resetovat. Je nutné heslo změnit přímo v databázi (přeinstalujte ERA, najděte záznam v databázi pro účet Administrator a zkopírujte jej do původní databáze).

Otázka: V jakém formátu musí být soubor obsahující seznam počítačů, případně skupiny, který mohu importovat do ERA?

Odpověď: Soubor v následujícím formátu:

Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaN\Počítač1
Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaM\PočítačX

Kořenová skupina Všechna zařízení je povinná.

Otázka: Nevidím žádné šablony dynamických skupin, politiky, ani přehledy, proč?

Odpověď: Pravděpodobně nemáte oprávnění pro přístup k daným objektům. Pro zobrazení objektů musí mít uživatel přístup do statické skupiny, ve které jsou objekty uloženy, a dále musí mít nastaveno alespoň oprávnění Číst pro zobrazení těchto objektů.

Otázka: Na nástěnce se mi nezobrazují žádná data, proč?

Odpověď: Pravděpodobně nemáte oprávnění pro přístup k přehledům nebo seznamu skupin a počítačů, ze kterých se data získávají. Pro více informací se podívejte na tento příklad.