Exportování klientského certifikátu

Exportování klientského certifikátu

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Klientské certifikáty a vyberte požadovaný certifikát.

2.Z kontextového menu vyberte možnost export_defaultExportovat. Certifikát se exportuje (včetně privátního klíče) do .pfx souboru.

Exportování klientského certifikátu jako Base64

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Klientské certifikáty a vyberte požadovaný certifikát.

2.Z kontextového menu vyberte možnost export_defaultExportovat jako Base64. Veřejný klíč certifikátu si rovnou můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty a nemáte je v Base64, musíte je exportovat v tomto formátu. Případně certifikáty můžete převést podle těchto kroků: Linux – manuálová stránka nebo macOS – manuálová stránka. Příklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'

Pro exportování certifikátů musí mít uživatel oprávnění Použít u položky Certifikáty. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.