Exportování veřejného klíče

Exportování veřejného klíče certifikační autority

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikační autority a vyberte požadovanou autoritu.

2.Z kontextového menu vyberte možnost export_defaultExportovat veřejný klíč. Veřejný klíč se exportuje do .der souboru.

Exportování veřejného klíče v Base64 formátu certifikační autority

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikační autority a vyberte požadovanou autoritu.

2.Z kontextového menu vyberte možnost export_defaultExportovat veřejný klíč jako Base64. Veřejný klíč si rovnou můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty a nemáte je v Base64, musíte je exportovat v tomto formátu. Případně certifikáty můžete převést podle těchto kroků: Linux – manuálová stránka nebo macOS – manuálová stránka. Příklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'

Pro exportování certifikačních autorit musí mít uživatel oprávnění Použít u položky Certifikáty. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.