Registrace prostřednictvím e-mailu

Tento způsob je vhodný pro registraci velkého množství zařízení. Je založen na principu, kdy uživatelům rozešlete e-mailem unikátní jednorázový registrační odkaz. V tomto případě nepotřebujete mít fyzický přístup k zařízení, veškeré instrukce uživatel obdrží e-mailem.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Abyste mohli použít hromadnou registraci prostřednictvím e-mailu, musíte mít v ERA definován SMTP server. To provedete v sekci Administrace > Nastavení serveru.

1.Pro přidání mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače. Vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení > Registrace prostřednictvím e-mailu.

enrollment_email

2.Mobile Device Connector – vyberte se automaticky. Pokud máte více MDC serverů, vyberte ten, ke kterému chcete zařízení zaregistrovat. Pokud se nezobrazí, ujistěte se, zda počítač Mobile Device Connector běží a je z ERA Serveru dostupný. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

3.Licence (volitelné) – v případě potřeby můžete již nyní vybrat licenci, kterou se má ESET Endpoint Security pro Android/iOS zařízení aktivovat. V takovém případě se vytvoří pro každé zařízení úloha na aktivaci produktu. Zařízení můžete aktivovat kdykoli později.

4.Nadřazená skupina – vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat. Pokud ještě nemáte odpovídající skupinu, doporučujeme kliknutím na Nová statická skupina... vytvořit novou a pojmenovat ji například Mobilní zařízení.

5.Seznam zařízení – zadejte informace o zařízení a jeho vlastníkovi, které chcete přidat.

Přidat zařízení –  ručně zadejte e-mailovou adresu a název zařízení. Po kliknutí na toto tlačítko se zařízení přidá do seznamu pro registraci. Pokud kliknete na tlačítko Párovat a vyberte uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa.

Vybrat uživatele – pokud již máte načtené uživatele, například z Active Directory, po kliknutí na toto tlačítko je můžete vybrat. Následně již stačí jen přidat název zařízení. Pro opravení záznamu stačí kliknout na možnost Zrušit párování, nebo celý záznam smazat pomocí ikony koše. Ke spárování dojde automaticky na základě e-mailové adresy.

Importovat CSV – po kliknutí můžete nahrát dokument se seznamem zařízení v .csv formátu a hromadně přidat velké množství zařízení. Více informací naleznete v této kapitole.

icon_details_hoverPOZNÁMKA:

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. V opačném případě se jako název zařízení použije e-mailová adresa. To vám může způsobit potíže, pokud použijete stejnou e-mailovou adresu pro registraci více zařízení.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že pro používání personalizovaných politik na iOS, musíte přiřadit zařízení konkrétnímu uživateli.

6.Registrační zpráva – v této části vidíte obsah zprávy, který bude uživateli doručen. V případně potřeby můžete upravit její předmět a obsah. Na konec zprávy budou přidány instrukce pro uživatele, které není možné měnit. Součástí zprávy je unikátní registrační odkaz a jméno zařízení. Pokud použijete u více zařízení stejnou e-mailovou adresu, v registračním e-mailu bude uvedeno více registračních odkazů.

7.Po kliknutí na tlačítko Registrovat se všem uživatelům odešle e-mail s postupem a unikátním registračním odkazem.

8.Pro dokončení registrace je vyžadována interakce ze strany uživatele. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

Registrace zařízení s OS Android

Registrace iOS zařízení