Úprava šablony přehledu

V této kapitole si popíšeme úpravu již existující šablony přehledu. Pokud chcete vytvořit novou šablonu, klikněte sem.

Klikněte do prázdné buňky na nové nástěnce. V zobrazeném dialogovém okně vyberte přehled Instalované aplikace a klikněte na tlačítko Upravit šablonu.

work_edit_report_template

icon_section Obecné

V případě potřeby upravte název, volitelně popis. Kategorie je již předdefinována na základě předchozí akce.

icon_section Graf

V této části definujte typ přehledu a vyberte, zda má být výstupem tabulka nebo graf. V našem příkladu ponecháme tabulku prázdnou a zaškrtneme pouze graf.

edit_report_chart

icon_details_hoverPoznámka:

Náhled vybraného typu grafu si můžete zobrazit po kliknutí na Zobrazit náhled.

Nyní vyberte typ grafu. Pro přehlednost zobrazovaných dat vybereme skládaný plošný graf. Tento typ grafu je vhodný v případech, pokud potřebujete analyzovat data v jiných jednotkách.

Volitelně můžete zadat popisek pro osu X a Y, což vám usnadní orientaci v grafu.

icon_section Data

edit_report_data

V této části vyberte data, která chcete zobrazit na ose X a Y. Výběr dostupných dat pro osu Y závisí na datech vybraných pro osu X, a opačně.

Na osu X vyberte Počítač > Název počítače.

Na osu Y vyberte Instalované aplikace > Velikost v MB (maximum).

icon_section Řazení

edit_report_sorting

Po kliknutí na Přidat řazení můžete vybrat sloupce, podle kterých budou data řazena. Následně můžete definovat, zda se data mají řadit sestupně nebo vzestupně. Nastavení řazení zároveň ovlivní interpretaci dat v grafu.

icon_section Filtr

edit_report_filter

V této části můžete nastavit filtrování a omezit tak množství zobrazených dat. Vyberte jaká data chcete filtrovat a zadejte výraz pro jejich filtrování.

V našem případě vybereme Instalované aplikace > rovná se > EES a Instalované aplikace. Velikost v MB > je větší než > 50.

icon_section Přehled

edit_report_sum

V této části se zobrazí souhrnné informace o upravované šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření šablony přehledu klikněte na tlačítko Dokončit.