Kontextové menu

Přehledy umístěné na nástěnce, ať jako graf nebo tabulka, jsou interaktivní. To znamená, že po kliknutí do přehledu si můžete zobrazit detailní informace (agregovaná data), případně provést související akci.

V závislosti na typu přehledu jsou v jeho kontextovém menu dostupné následující možnosti, které vám umožní vyfiltrovat pouze data, která jsou pro vás důležitá:

Zobrazit Detailní informace – název počítače a jeho popis, název statické skupiny, do které zařízení patří atp.

Zobrazit Pouze 'hodnota' –  informativní, kritické, bezpeční rizika, bezpečnostní oznámení.

Rozbalit sloupec 'hodnota' – po kliknutí zobrazí agregované informace (obvykle dostupné v souhrnných přehledech. Například pokud je ve sloupci zobrazena pouze číslice a klikněte na možnost Rozbalit sloupec Počítač, zobrazí se detailní informace o počítačích.

Zobrazit Na záložce Počítače (všechny) – přesměruje vás na záložku Počítače.

icon_details_hoverPoznámka:

Po vybrání libovolné možnosti se zobrazí prvních 1 000 záznamů.

drilldown_computer_expand

drilldown_computer_all