Dynamická skupina – počítač je v definované síti

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování všech počítačů, které se nacházejí v konkrétním segmentu sítě. Následně na takové klientské stanice můžete uplatňovat specifické nastavení, například pro aktualizaci modulů.

V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

icon_section Výraz

Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND.

Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

oIP adresy > IP adresa adaptéru > ≥ (větší nebo rovno) > "10.1.100.1"

oIP adresy > IP adresa adaptéru > ≤ (menší nebo rovno) > "10.1.100.254"

oIP adresy > Maska adaptéru > = (rovná se) > "255.255.255.0"
 

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.