Dynamická skupina – aplikace je nainstalovaná, ale v jiné verzi

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování počítačů, na kterých se sice nachází aplikace, ale je v jiné verzi, než definované. To může být užitečné například v případě, kdy potřebujete zjistit, na kterých stanicích nemáte aktuální verzi produktu. Použít můžete také operátor "obsahuje" nebo "má předponu".

V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

icon_section Výraz

Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND.

Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

oInstalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > "ESET Endpoint Security"

oInstalované aplikace > Verze aplikace > ≠ (nerovná se) > "6.2.2033.0"

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.