Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení k ERA Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky, na kterých jsou umístěné jednotlivé přehledy. Nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních přehledů i úpravou již existujících. Můžete měnit také velikost zobrazených přehledů včetně jejich pozice a po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel  vedle nadpisu Nástěnka můžete dané rozložení Nastavit jako výchozí, případně obnovit na výchozí nastavení.

Ve výchozím stavu je nástěnka rozdělena do následujících částí:

Počítače

Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Remote Administrator Server

Zobrazuje informace o ESET Remote Administrator – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze), klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Zachycené hrozby

Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.

ESET aplikace

Zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

Síťové hrozby

Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

Funkce nástěnky:

dashboard_drilldown

Oprávnění

Pro zobrazení dat na nástěnce a změnu zobrazených přehledů musí mít uživatel potřebná oprávnění. Na nástěnku si uživatel může přidat pouze přehledy, které jsou umístěny ve skupiny, do níž má přístup. V případě, že uživatel nemá přiřazeno oprávnění pro čtení Přehledů a nástěnky, neuvidí žádná data. Standardně se všechna data zobrazí pouze předdefinovanému uživateli Administrator.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Přehledy si může kdykoli vygenerovat a jednotlivé přehledy se budou v reálném čase zobrazovat také na nástěnce.

Použít – uživatel může modifikovat nástěnku.

Zápis – uživatel může vytvářet, měnit a mazat kategorie a šablony přehledů.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.