Vytvoření nové šablony přehledu

Pro vytvoření nové šablony přehledu přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy. V sekci Kategorie a šablony klikněte na tlačítko Šablony přehledů a ze zobrazeného menu vyberte možnost Nová šablona přehledu....

work_computers_new_report_template

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, a vyberte kategorii, do které chcete šablonu umístit. Použít můžete jednu z předdefinovaných kategorií nebo si vytvořte novou.

work_computers_new_report_chart01

icon_section Graf

V této části definujte typ přehledu a vyberte, zda má být výstupem tabulka nebo graf.

icon_details_hoverPoznámka:

Náhled vybraného typu grafu si můžete zobrazit po kliknutí na Zobrazit náhled.

K dispozici jsou následující typy grafu:

Pruhový  graf – graf s obdélníkovými sloupci.

Bodový graf – jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny jako body.

Výsečový graf – proporčně rozdělený kruhový graf.

Prstencový graf – podobný jako výsečový graf, ale může obsahovat různé typy dat.

Plošný graf – jednotlivé bodové hodnoty jsou propojeny spojnicí.

Jednoduchý plošný graf – zobrazuje informace pomocí čar (nezobrazuje hodnoty jako body).

Skládaný plošný graf – tento typ grafu použijte, pokud potřebujete analyzovat data v jiných jednotkách.

Skládaný pruhový graf do tohoto grafu můžete vybrat více druhů dat, které zobrazí v jednom sloupci.

Volitelně můžete zadat popisek pro osu X a Y, což vám usnadní orientaci v grafu.

work_computers_new_report_chart02

icon_section Data

V této části vyberte data, která chcete zobrazit:

a.Sloupce tabulky: informace do tabulky jsou přidávány automaticky na základě vybraného typu přehledu. Přizpůsobit můžete název, popisek a formát (viz níže).

b.Osy grafu: vyberte data, která chcete zobrazit na ose X a Y. Výběr dostupných dat pro osu Y závisí na datech vybraných pro osu X, a opačně.

Dále můžete změnit formát zobrazovaných dat:

Data sloupce (pouze pro pruhové grafy) / Hodnota / Barva / Ikony

icon_section Řazení

Po kliknutí na Přidat řazení můžete vybrat sloupce, podle kterých budou data řazena. Následně můžete definovat, zda se data mají řadit sestupně nebo vzestupně. Nastavení řazení zároveň ovlivní interpretaci dat v grafu.

icon_section Filtr

V této části můžete nastavit filtrování a omezit tak množství zobrazených dat. Vyberte jaká data chcete filtrovat a zadejte výraz pro jejich filtrování.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření šablony přehledu klikněte na tlačítko Dokončit.

Každý přehled na nástěnce můžete libovolně modifikovat po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu. Po kliknutí se zobrazí kontextové menu prostřednictvím kterého můžete: aktualizovat přehled a nastavit interval aktualizace, přejmenovat, změnit nebo odstranit přehled. Pomocí šipek můžete přehled přesunout do jiné buňky mřížky a přizpůsobit jeho velikost. V případě potřeby si můžete kliknutím na ikonu icon_portlet_expand zobrazit data přes celou obrazovku.