Počítače

Všechny počítače přidané do ESET Remote Administrator naleznete v této sekci rozdělené do skupin. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů zařazených v dané skupině.

V horní části jsou umístěny ikony pro filtrování klientů. Případně můžete kliknout na tlačítko Přidat filtr a vybrat další kritérium filtrování. Předdefinovány jsou následující filtry pro rychlý výběr klientů:

Čtveřice ikon (validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning oranžová – Upozornění, icon_success zelená – Oznámení a icon_unmanaged šedá – Nespravované počítače) slouží pro filtrování počítačů podle závažnosti jejich stavu. Ikona závažnosti představuje aktuální stav bezpečnostního produktu ESET na daném klientovi. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním a chybami nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.

Stav bezpečnostního produktu reportovaný do ERA Web Console se může lišit od toho, co se uživateli zobrazuje v hlavním okně programu na záložce Stav ochrany. Vybrané stavy (například dostupnost aktualizací OS nebo vypnutý systémový firewall) totiž reportuje samostatně agent a dále záleží na konfiguraci bezpečnostního produktu.

Další filtry můžete přidat po kliknutí na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel v pravé části máte k dispozici související akce: Aktualizovat, Upravit sloupce, Automaticky přizpůsobit a Zrušit výběr. Dále si můžete prostřednictvím tohoto menu aktivovat Pokročilé řazení.

Počet zobrazených zařízení na stránce můžete ovlivnit prostřednictvím ikony umístěné v dolním pravém rohu. Zároveň zde naleznete ovládací prvky pro pohyb mezi jednotlivými stránkami.

Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách právě vybrané skupiny.

Nespravované počítače, které máte již přidány do ERA, ale ještě na nich nemáte nainstalovaného ERA Agenta mají ikonu icon_unmanaged.

Pokud vyberete hromadně všechna zařízení, můžete z výběru některá vyloučit.

Jednotlivá zařízení můžete přesouvat mezi skupinami pohodlně pomocí drag and drop techniky.

Prostřednictvím rozbalovacího menu můžete omezit množství zobrazených zařízení (mobilních zařízení a počítačů). K dispozici jsou následující kategorie filtrů:

Všechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení.

Chráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt ESET.

ESET Remote Administrator (jednotlivé komponenty jako ERA Agent, ESET RD Sensor, ERA Proxy atp.)

Ostatní (Shared Local Cache, Virtual Appliance, Enterprise Inspector Agent, Enterprise Inspector Server).

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ERA infrastruktury, ujistěte se, že máte všechny filtry vypnuté a je aktivní možnost Zobrazit podskupiny.

computer_filters

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel můžete přímo vytvořit novou statickou nebo dynamickou skupinu, vytvořit novou úlohu pro všechny klienty ve skupině atp.

Po kliknutí levým tlačítkem myši na konkrétní zařízení se zobrazí kontextové menu se seznamem dostupných akcí. Toto menu si můžete zobrazit také kliknutím na tlačítko Akce v dolní části obrazovky, v případě, že máte nějaké zařízení vybrané.

Computers_actions

Pro více informací o jednotlivých ikonách a stavech se podívejte do legendy ikon.