Detaily počítače

Pro zobrazení detailních informací o konkrétním zařízení si jej najděte ve statické nebo dynamické skupině, klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

Zobrazená data v jsou dialogovém okně rozdělena do následujících kategorií:

icon_details Přehled

Název – název zařízení. Automaticky se získá DNS překladem. V případě potřeby můžete zařízení kdykoli přejmenovat.

Popis – volitelně si můžete přidat vlastní popis zařízení nebo jej nasynchronizovat z Active Directory.

Nadřazená skupina – statická skupina, do které zařízení patří.

Přihlášení uživatelé – seznam aktuálně přihlášených zařízení.

Přiřazení uživatelé – seznam uživatelů, kteří mají přiřazeno toto zařízení.

Upozornění – odkaz na seznam problémů. Po kliknutí budete přesměrování do sekce Upozornění.

Počet nevyřešených hrozeb – číslo reprezentující počet nevyřešených hrozeb na zařízení.

Poslední kontrola – datum a čas poslední kontroly zařízení.

Virová databáze – verze virové databáze nainstalovaného bezpečnostního produktu ESET.

ESET produkty – seznam ESET produktů nainstalovaných na zařízení.

 

icon_config Konfigurace

Konfiguracezobrazuje informace o aktuálně používané konfiguraci. Konfiguraci si můžete rovnou zobrazit, případně ji převést do politiky a aplikovat ji dalším zařízením. Aktuální nastavení všech ESET produktů získáte kliknutím na tlačítko Vyžádat konfiguraci. Aktuální konfigurace se zobrazí, až ji ERA Agent sesbírá a odešle na server. To může trvat dva intervaly replikace.

Aplikované politiky – seznam politik, které se na dané zařízení aplikují. Seznam můžete upravit kliknutím na tlačítko Správa politik.

icon_sysinspector_logs SysInspector

Zobrazuje všechny protokoly o stavu počítače získané prostřednictvím úlohy Vyžádat SysInspector protokol. Pokud kliknete na možnost Vyžádat protokol (pouze pro Windows), vytvoří se nová klientská úloha.

icon_task_executions Provedené úlohy

Seznam úloh, které byly na zařízení spuštěny/jsou naplánovány ke spuštění. Úlohy můžete smazat, znovu spustit, případně si zobrazit detaily provedení. Pomocí filtru můžete snadno a rychle najít konkrétní úlohu.

icon_installed_applications Instalované aplikace

Seznam aplikací nainstalovaných na zařízení. U podporovaných aplikací můžete kliknout na tlačítko Odinstalovat, čímž vytvoříte úlohu pro odinstalaci aplikace. V případě potřeby můžete specifikovat parametry odinstalace (pokud jej instalační balíček podporuje). Mějte na paměti, že odinstalační parametry jsou unikátní pro každou aplikaci a naleznete je v dokumentaci k dané aplikaci.

computer_details_uninstall

icon_alerts Upozornění

Seznam problémů a chybových stavů. Do této sekce se rychle dostanete pokud v kontextovém menu zařízení kliknete na možnost Zobrazit upozornění. Přesměrováni sem budete také po kliknutí na tlačítko Klikněte sem pro zobrazení seznamu u položky Upozornění v sekci Přehled.

icon_threats Hrozby a karanténa

Hrozby – seznam všech zachycených hrozeb (rezidentní ochranou, firewallem, modulem HIPS).

Karanténa – seznam objektů uložených v karanténě na daném zařízení. Jakýkoli objekt si z karantény můžete stáhnout na lokální zařízení.

icon_more Detaily

Obecné - informace o spravovaném zařízení jako je počet aplikovaných politik, zda je zařízení potlačeno atp.

Zařízení – informace o modelu a výrobci zařízení.

Informace o OS – informace o operačním systému jako je název, verze, platforma atp.

Síťové adaptéryinformace o jednotlivých síťových adaptérech a konfiguraci sítě (IP adresy, masky, podsítě).

Identifikátory zařízení – sériové číslo, FQDN název atp.

Použité licence – informace o licencích, které byly použité k aktivaci produktů ESET nainstalovaných na zařízení.

Prostřednictvím tlačítka Akce můžete na zařízení snadno a rychle spustit úlohu, případně provést jinou akci. Přehled všech dostupných akcí naleznete v této kapitole.