Ukončit správu (odinstalovat ERA Agenta)

Prostřednictvím této úlohy odinstalujete ERA Agenta z cílového zařízení, resp. odregistrujete mobilní zařízení z MDM.

Pokud již zařízení není spravováno, tedy po provedení této úlohy a odinstalování agenta, může produkt zůstat v konfiguraci vynucené politikami.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před odinstalací doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po odinstalaci ERA Agenta budou všechny klientské úlohy zrušeny a jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace v ERA Web Console zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

icon_details_hoverPoznámka:

Pro tuto úlohu nejsou dostupná žádná rozšířená nastavení.

Před použitím této úlohy doporučujeme v případě klientské stanici následující postup:

1.Pokud nastavení produktu nechcete zachovat, přiřaďte zařízení politiku s výchozím nastavením (případně vámi požadovaným nastavením).

2.Vyčkejte na aplikování politiky z kroku 1..

3.V sekci Administrace > Klientské úlohy klikněte na tlačítko Nová....

4.Zadejte informace o úloze a jako typ úlohy vyberte Ukončit správu.

5.V sekci Přehled zkontrolujte parametry úlohy.

6.Klikněte na tlačítko Dokončit a Vytvořit podmínku spuštění, kdy spuštění úlohy naplánujte na zařízení, které chcete odebrat.