Volitelná kontrola

Pomocí této úlohy spustíte vzdáleně kontrolu na cílové stanici na přítomnost škodlivého kódu.

icon_section Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis.

icon_section Cíl

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Cíl již není možné definovat při vytváření nové klientské úlohy. Dokončete vytvoření úlohy a následně vytvořte podmínku pro její spuštění.

client_task_target

icon_section Nastavení

Vypnout po dokončení kontroly – vybraním této možnosti zajistíte vypnutí počítače po dokončení kontroly.

Profil kontroly – k dispozici jsou následující možnosti:

Hloubková kontrola – předdefinovaný nejdůkladnější profil kontroly, který zkontroluje všechny soubory, což si na druhou stranu vyžádá velké množství systémových prostředků a kontrola potrvá déle.

Smart kontrolaSmart kontrola slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou Smart kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Smart kontrola zkontroluje všechny soubory na lokálních jednotkách a automaticky je vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň.

Kontrola z kontextového menu – použije se předdefinovaný profil na klientovi a vybrat můžete cíle kontroly.

Vlastní profil – vám umožní vytvořit profil s odlišnými parametry kontroly (cíli kontroly a úrovní léčení). Výhodou tohoto profilu je, že si kontrolu můžete přizpůsobit vašim potřebám. Po dokončení nastavení si výsledný profil kontroly můžete na klientovi uložit pro použití v budoucnu. Před provedením kontroly s tímto profilem již musí být profil vytvořen. Následně při vytváření úlohy vyberte z rozbalovacího menu možnost Vlastní profil a níže zadejte název vytvořeného profilu, který chcete při kontrole použít.

Léčení

Standardně je vybrána možnost Kontrolovat a léčit. To znamená, že nalezené infiltrace budou automaticky vyléčeny, případě přesunuty do karantény.

Cíle kontroly

Standardně je aktivní možnost Kontrolovat všechny cíle. V případě potřeby můžete tuto možnost deaktivovat a kontrolovat pouze vámi definované cíle. Po deaktivování zadejte do pole Přidat cíl absolutní cestu ke složce nebo souboru, případně použijte předdefinované proměnné uvedené v tabulce níže.

Cíl kontroly

Kontrolovaná umístění

${DriveRemovable}

Všechny výměnné jednotky a zařízení.

${DriveRemovableBoot}

Bootovací sektory všech výměnných jednotek.

${DriveFixed}

Pevné disky (HDD, SSD).

${DriveFixedBoot}

Bootovací sektory pevných disků.

${DriveRemote}

Namapované síťové disky.

${DriveAll}

Všechny dostupné jednotky.

${DriveAllBoot}

Bootovací sektory všech jednotek.

${DriveSystem}

Systémové jednotky.

${Share}

Sdílené jednotky (platné pouze pro serverové produkty).

${Boot}

Hlavní bootovací sektor.

${Memory}

Operační paměť.

light-bulbPříklad: Cíle kontroly

Níže si ukážeme, jak definovat cíle volitelné kontroly počítače:

Soubor: C:\Users\Data.dat

Složka: C:\MyFolder

Unixová cesta: /usr/data

Windows UNC cesta: \\server1\scan_folder

Předdefinovaná proměnná: ${Memory}

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě byste měli vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později.

client_task_finish