Automatické párování počítačů

Jednoznačným identifikátorem zařízení v ERA Web Console je ID ERA Agenta. Tento identifikátor se vygeneruje unikátní při instalaci a změní se při každé přeinstalaci ERA Agenta, případně celého operačního systému. Aby nedocházelo ke vzniku duplicitních záznamů a nemuseli jste již původní záznamy odstraňovat, je v základu aktivní funkce pro automatické párování počítačů. Tím je zároveň zajištěno to, že po přeinstalování agenta se opět na stroj aplikují přiřazené politiky a úlohy.

Párování funguje automaticky na základě názvu zařízení, které reportuje ERA Agent. Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí statické skupiny Ztráty a nálezy.

Tato možnost je standardně aktivní což znamená, že před tím než bude počítač umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy dojde k prohledání všech záznamů v ERA Web Console. Ověří se, zda se ve stromové struktuře již nenachází zařízení se stejným názvem, které je ve stavu validation-status-icon-error , validation-status-icon-warning nebo icon_success. V případě shody bude počítač spárován s prvním nalezeným záznamem.

Pokud párování deaktivujete, před tím než bude počítač umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy dojde k prohledání všech záznamů v ERA Web Console, zda se ve stromové struktuře nenachází nespravovaný počítač (ve stavu icon_unmanaged) se stejným názvem.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud tuto funkci považujete za bezpečnostní riziko, můžete ji možnost v sekci Administrace > Nastavení serveru deaktivovat.