Nastavení ERA Agenta

Nastavení ERA Agenta je možné měnit výhradně prostřednictvím politik. Využít k tomu můžete předdefinované politiky, například Seznam aplikací - Zjistit všechny nainstalované aplikace nebo Připojení - Připojovat každých 20 minut, případně si můžete kdykoli vytvořit politiku novou. Níže uvádíme seznam všech možných nastavení.

Pro vytvoření nové politiky pro ERA Agenta klikněte v hlavním menu ERA Web Console v sekci Rychlé odkazy na možnost Nová politika.... Následně v sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Remote Administrator Agent.

icon_section Připojení

Připojovat se k těmto serverům – tuto možnost využijete především při migraci ERA Serveru. Klikněte na možnost Změnit seznam serverů a následně zadejte název/IP adresu a port serveru, ke kterému se má ERA Agent připojovat.

Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na ERA Server odeslat.

Interval připojení – ERA Agent se k ERA Serveru připojuje standardně každých 60 sekund. V případě potřeby můžete tento interval pomocí této možnosti změnit. Pro definování můžete použít také CRON výraz.

Certifikát – certifikát, který používá ERA Agent pro ověření zabezpečeného spojení. Více informací naleznete v kapitole Klientské certifikáty.

icon_section Aktualizace

Interval aktualizace – interval, ve kterém ERA Server bude kontrolovat dostupnost aktualizací. Použít můžete celé číslo nebo CRON výraz.

Aktualizační server – server, ze kterého si bude ERA Server stahovat programové moduly.

Typ aktualizace vyberte jaký druh aktualizací má ERA Server stahovat. Testovací aktualizace jsou otestované vývojové aktualizace, které budou později dostupné jako standardní. Výhodou těchto aktualizací je, že nabízejí rychlý přístup k nejnovějším metodám detekce a různým opravám. Nicméně testovací aktualizace představují riziko nestabilního chování počítače. Proto je NEDOPORUČUJEME instalovat na produkční počítače.

icon_section Rozšířená nastavení

Proxy server definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude ERA přistupovat do internetu.

Funkce probudit ERA Agenta – v případě potřeby změňte porty používané pro vzdálenou inicializaci připojení ERA Agenta k serveru pro okamžité spuštění klientské úlohy nebo aplikování politiky. Standardně se používají porty 1237 a 1238.

Kompatibilita – ERA Agent komunikuje se staršími verzemi produktů (ESET Endpoint v5, ESET NOD32 Antivirus 4 BE) standardně na portu 2225. Pokud z nějakého důvodu potřebujete tento port změnit, můžete to provést pomocí tohoto nastavení. Následně bezpečnostní produkt ESET nasměrujte na localhost a vámi definovaný port.

Operační systém – v této části naleznete nastavení související s reportováním dat z operačního systému.

Repozitář adresa repozitáře, ve kterém se nacházejí instalační balíčky.

icon_details_hoverPoznámka:

Výchozí hodnota je AUTOSELECT.

Diagnostika – v této části můžete aktivovat/vypnout odesílání informací o pádech ERA Serveru do společnosti ESET.

Protokolování v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Při výběru možnosti Kritické budou do protokolu zapisovány pouze chybové informace. Výchozí hodnota je Varování. Protokoly naleznete ve složce: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs, případně /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/.

Nastavení – na Windows můžete agenta ochránit heslem a zabránit tomu, aby nepovolaná osoba nemohla ERA Agenta odinstalovat. Pokud heslo nastavíte, zapamatujete si jej!

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni odinstalovat ERA Agenta z daného počítače. Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo!

icon_section Přiřadit

Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat.

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.