Úprava uživatelů

Jednotlivým uživatelům můžete ručně přidat další atributy a přiřadit jim zařízení. Pro úpravu atributů uživatele přejděte na záložku Administrace > Správa uživatelů, vyberte uživatele, kterého chcete upravit a klikněte na tlačítko Změnit.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud synchronizujete uživatele například z Active Directory, nastavte akci při výskytu konfliktu na Přeskočit. V opačném případě by došlo k přepsání ručně definovaných atributů daty z Active Directory.

icon_section Obecné

Pokud potřebujete upravit údaje uživatele nebo je doplnit (přidat telefon, e-mailovou adresu atp.), provedete to v této části.

add_new_use_edit01

icon_section Vlastní atributy

V této části kliknutím na Přidat nový můžete uživatelskému účtu přiřadit další atribut a automaticky do jeho zařízení nahrát správnou konfiguraci.

Wi-Fi účty: prostřednictvím této možnosti nakonfigurujete veškeré údaje pro přístup k firemní bezdrátové síti.

VPN účty: prostřednictvím této možnosti nakonfigurujete veškeré údaje pro přístup do firemní sítě prostřednictvím VPN.

Poštovní účty: prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho poštovní schránce. Pokud využíváte MS Exchange, použijte možnost níže.

Exchange účty: prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho MS Exchange poštovní schránce, kontaktům, poznámkám atp.

LDAP (alias atributu): prostřednictvím této možnosti spárujete LDAP kontakty s iOS kontakty.

CalDAV: prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup ke kalendáři splňujícím CalDAV parametry.

CardDAV: prostřednictvím této možnosti nastavíte synchronizaci CardDAV kontaktů.

Odebírané kalendáře: pokud jste nadefinovali CalDAV kalendáře, v této části můžete nastavit, ke kterým má mít pouze přístup ke čtení.

Některé atributy můžete použít jako proměnné při vytváření politiky pro iOS zařízení. Například login ${exchange_login/exchange} nebo e-mailovou adresu ${exchange_email/exchange}.

add_new_use_edit02

icon_section Přiřazené počítače

V této části kliknutím na Přidat počítače vyberte počítač nebo mobilní zařízení, které patří danému uživateli.

assigned_computers

Pro uložení změn klikněte na tlačítko Dokončit.