Správa uživatelů

V této části můžete spravovat uživatele a skupiny uživatelů pro potřeby správy iOS zařízení. Prostřednictvím ESET Mobile Device Management pro iOS můžete následně uživatelům přiřadit odpovídající konfiguraci na jejich iOS zařízení. Nejprve je potřeba uživatele do ERA nahrát, doporučujeme je načíst z Active Directory. Následně můžete načtené informace o uživatelích upravovat podle potřeby a přidat jim vlastní atributy.

Uživatelé, kteří nemají přiřazeno žádné zařízení jsou zvýrazněni v seznamu oranžově. Pro přiřazení zařízení klikněte na uživatele, vyberte možnost edit_defaultZměnit..., přejděte do sekce Přiřazená zařízení a klikněte na možnost Přidat zařízení.

admin_user_management_unassign

Přiřadit nebo odebrat zařízení můžete přímo z detailů počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a vyberte možnost details_defaultZobrazit detaily. Následně v detailech zařízení v sekci Přehled klikněte na možnost +PŘIDAT. Případně v kontextovém menu konkrétního zařízení vyberte možnost mn_icn_user_normal Přiřadit uživatele....

admin_user_management_computer_details

V seznamu uživatelů můžete konkrétního uživatele nalézt jednoduše přidáním odpovídajícího filtru po kliknutí na tlačítko Přidat filtr.

admin_user_management_filter

V kontextovém menu uživatele jsou dostupné tyto možnosti:

icon_details Zobrazit detaily...

Kliknutím zobrazíte detailní informace jako je e-mailová adresa, telefon, přiřazená zařízení a vlastní atributy, které můžete používat pro dynamické přiřazování politik. Uživatel může mít přiřazeno více než jeden počítač/mobilní zařízení. Přímo v tomto dialogovém okně můžete uživatele přejmenovat, přidat uživateli popis nebo změnit skupinu, do které patří.

admin_user_management_details

Popis všech možností dostupných v kontextovém menu uživatele naleznete v této kapitole.