Správa statických skupin

V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny, vyberte statickou skupinu a klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel. Případně použijte tlačítko Skupina v dolní části obrazovky. V obou případech se zobrazí se kontextové menu, prostřednictvím kterého můžete spravovat skupinu a provádět akce nad objekty umístěnými ve skupině.

admin_manage_static_group

Kontextové menu tlačítka Skupina nabízí tyto možnosti:

icon_plus Nová statická skupina... – tato možnost je dostupná, pokud v levé části vyberete skupinu. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, ale tuto možnost můžete kdykoli změnit v průběhu vytváření nové statické skupiny.

icon_plus Nová dynamická skupina...

Tato možnost je dostupná, pokud v levé části vyberete skupinu. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, ale tuto možnost můžete kdykoli změnit v průběhu vytváření nové dynamické skupiny.

icon_edit Upravit...

Umožní upravit vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

icon_move Přesunout...

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny nebo podskupiny.

icon_delete Odstranit

Odebere kompletně vybranou skupinu.

icon_import Importovat...

Například z textového souboru můžete naimportovat do vybrané skupiny seznam počítačů.

icon_export Exportovat...

Exportuje seznam členů skupiny, včetně podskupiny, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro import v budoucnu.

icon_plus Přidat nové...

Přidá počítač do statické skupiny.

icon_search Kontrola počítače

Pomocí této možnosti spustíte Volitelnou kontrolu na zařízení, na kterém byly nalezeny hrozby.

icon_reload Aktualizovat moduly

Pomocí této možnosti spustíte Aktualizaci modulů bezpečnostního produktu nainstalovaného na cílovém zařízení.

icon_mobile Mobil

Přeregistrovat... vytvoří úlohu pro opětovné přeregistrování zařízení.

Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.

Uzamknout  uzamkne zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.

Odemknout – odemkne zařízení.

Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti zařízení.

icon_play_default Spustit úlohu...

Pomocí této možnosti spustíte na klientovi konkrétní klientskou úlohu.

icon_plus Nová úloha...

Umožní vytvořit novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty s vybraným nastavením.
Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

clock_default Naposledy použité úlohy

Po kliknutí se zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh.

icon_manage Správa politik... – přiřadí politiku vybrané skupině.