Importování klientů z Active Directory

Načtení organizační struktury a stanic z Active Directory zajistíte prostřednictvím serverové úlohy pro synchronizaci statické skupiny.

Během vytváření úlohy vyberte nejprve skupinu, do které chcete obsah adresářového serveru načíst. V případě potřeby můžete definovat objekty, které chcete načíst a co se má stát při výskytu duplicitních záznamů. Dále zadejte údaje pro připojení k adresářovému serveru a režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud jste ESET Remote Administrator instalovali na server, který je členem domény, úloha by již měla být vytvořena a k synchronizaci došlo během prvotního spuštění ERA serveru. Následně se úloha spouští při každém startu serveru. Proto doporučujeme v případě potřeby upravit její podmínku spuštění a nastavit synchronizaci opakovaně, například na každý den.