Importování statických skupin

Dříve exportované statické skupiny můžete prostřednictvím ERA Web Console kdykoli importovat do již existující struktury skupin.

V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny a postupujte podle následujících kroků:

admin_Import_static_groups

1.V dolní části okna klikněte na tlačítko Skupina.

2.Ze zobrazeného kontextového menu vyberte položku Importovat

3.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte .txt soubor.

4.Poté klikněte na tlačítko Otevřít.

5.Vyberte akci, která se má při výskytu duplicit provést:

Přeskočit konfliktní počítače

Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, konfliktní položky budou přeskočeny.

Přesunout konfliktní počítače do jiné skupiny

Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, existující konfliktní počítače budou přesunuty do statické skupiny Ztráty a nálezy.

Duplikovat konfliktní počítače

Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, duplicitní počítače bude přidány pod jiným názvem.

5.Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Importovat.