Serverové úlohy

Serverové úlohy představují účinný nástroj pro automatizaci akcí, které vykonává ERA Server. Serverové úlohy můžete spouštět jednorázově nebo využít podmínky spuštění pro naplánování pravidelného spouštění úlohy. ERA nabízí šest předdefinovaných serverových úloh.

icon_details_hoverPoznámka:

Serverové úlohy, kromě nasazení ERA Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám.

Serverové úlohy a oprávnění

Serverové úlohy a podmínky spuštění jsou prováděny pod konkrétním uživatelem. Jedná o uživatele, který naposledy úlohu, resp. podmínku, upravil. To znamená, že pro provedení akce musí uživatel potřebná oprávnění. Při použití možnosti Spustit úlohu okamžitě po dokončení se pro spuštění použije aktuálně přihlášený uživatel v ERA Web Console. Uživatel má oprávnění (číst, použít, zápis) ke konkrétnímu typu úlohy, pokud toto oprávnění obsahuje sada oprávnění definovaná v sekci Administrace > Přístupová oprávnění > Sady oprávnění, která je platná pro statickou skupinu v níž se nachází požadovaná serverová úloha. Pro více informací o přístupových oprávněních přejděte do této kapitoly.

light-bulbPŘÍKLAD:

Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chcete odstranit Serverovou úlohu 1: Generování přehledu. Protože úlohu vytvořil Petr je umístěna v jeho domovské skupině. Aby mohl Filip úlohu odstranit:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Serverové úlohy a podmínky spuštění > Generování přehledu.

Jako statická skupina musí být v dané sadě oprávnění nastavena Petrova skupina.

Oprávnění pro práci se serverovými úlohami

Pro vytvoření nové serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, přehledům, ...).

Pro úpravu nové serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, přehledům, ...).

Pro odstranění serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy.

Pro spuštění serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Použít u konkrétního typu úlohy.

Pro vytvoření nové serverové úlohy

1.V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Serverové úlohy a klikněte na tlačítko Nová....

2.Zadejte název, volitelně popis. Dále vyberte typ úlohy.

3.Rozhodněte se, zda chcete:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Nastavit podmínku spuštění – po vybrání této možnosti se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

4.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.

5.Pokud jste aktivovali možnosti Nastavit podmínku spuštění, definujte parametry pro spuštění úlohy.

6.V sekci Přehled zkontrolujte parametry úlohy a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Přístup skupiny

access_group

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé kteří jsou členem dané skupiny.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud máte uživatele, kteří pravidelně používají některé ze serverových úloh, vytvořte jim (v jejich domovské skupině) nové úlohy, ke kterým budou mít přístup pouze oni. Při používání sdílených/společných úloh by nemuselo být vždy zcela jasné, kdo úlohu vlastně spustil.