Vytvoření politiky pro ochranu odinstalace ERA Agenta

Níže uvádíme příklad, jak vytvořit novou politiku pro ERA Agenta, prostřednictvím které nastavíte heslo pro zabránění jeho neoprávněné odinstalace. Více informací o této funkci naleznete v kapitole ochrana heslem.

icon_section Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis.

icon_section Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Remote Administrator Agent, pro který chcete vytvořit politiku.

V konfigurační šabloně přejděte na záložku Rozšířená nastavení > Nastavení a zadejte heslo, kterým chcete ERA Agenta chránit.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni odinstalovat ERA Agenta z daného počítače. Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo!

icon_section Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim potřebám a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.