Jak použít režim dočasné změny nastavení?

Uživatelům používajícím na Windows produkty ESET ve verzi 6.5 a novější můžete dočasně umožnit změnu nastavení, které je jinak vynucenou politiku z ESET Remote Administrator a není možné jej lokálně měnit. Dočasně měnit nastavení mohou vámi definovaní uživatelé z Active Directory, případně všichni uživatelé za předpokladu, že znají heslo. Režim dočasné změny nastavení může být aktivní nejvýše 4 hodiny.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ:

Režim dočasné změny nastavení nelze vzdáleně z ERA Web Console ukončit. Vypne se automaticky po uplynutí stanového intervalu, případně jej uživatel může deaktivovat ručně.

Režim dočasné změny nastavení nelze aplikovat na skupinu uživatelů z Active Directory.

Pro povolení dočasné změny nastavení na konkrétní stanici:

1.V hlavním okně ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Na záložce icon_section Obecné zadejte název politiky, volitelně popis.

3.V sekci icon_section Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.

4.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte a nastavte její parametry.

5.V sekci icon_section Přiřadit vyberte konkrétní stanici nebo skupinu zařízení, na které chcete politiku uplatnit.

6.Souhrnné informace naleznete v sekci icon_section Přehled a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

admin_pol_override

light-bulbPŘÍKLAD:

Uživatel Filip měl problém s přístupem na konkrétní webovou stránku. Administrátor se rozhodl, že umožní Filipovi dočasně měnit nastavení, aby mohl svépomocí identifikovat příčinu. Filip provedl změny v konfiguraci programu a nyní mu přístup na web funguje. Administrátor si následně jeho konfiguraci vzdáleně stáhl a převedl do politiky.

Administrátor k tomu využil tento postup:

1.V hlavním okně ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Zadejte název politiky, v sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows..

3.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte, nastavte limit na 1 hodinu a vyberte konkrétního uživatele z Active Directory.

4.Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě Filipovi).

5.Uživatel Filip má nyní v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu možnost pro dočasnou změnu nastavení a může měnit konfiguraci programu.

6.V ERA Web Console na záložce Počítače najděte konkrétní stanici (v našem případě Filipa) a klikněte na možnost Zobrazit detaily.

7.Přejděte na záložku Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci.

8.Až se konfigurace zobrazí, nejpozději do dvou intervalů replikace, klikněte na tlačítko Otevřít konfiguraci.

9.Klikněte na tlačítko Převést do politiky.

10.Zadejte název nové politiky.

11.V sekci Nastavení zkontrolujte konfiguraci a případně ji ještě upravte.

12.Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě Filipovi).

13.Pro uložení klikněte na tlačítko Dokončit.

14.Nezapomeňte stanici, kterou používá Filip, odebrat politiku, která mu umožnila dočasně měnit nastavení produktu.