Správa politik

Politiky naleznete v hlavním menu ERA Web Console na záložce Administrace > Politiky. Rozděleny jsou do dvou kategorií – předdefinované politiky a uživatelské politiky – a strom rozbalíte pomocí ikony icon_expand.

policies_manage

Po kliknutí na ozubené kolečko icon_cogwheel nebo na tlačítko Politiky se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou dostupné tyto možnosti:

icon_plusNová...

Po kliknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření nové politiky.

icon_edit Změnit...

Kliknutím upravíte již existující politiku.

icon_copy Duplikovat

Po kliknutí vytvoříte kopii již existující politiky.

icon_edit Přiřadit

Prostřednictvím této možnosti přiřadíte politiku klientovi nebo skupině klientů.

icon_delete Odstranit

Kliknutím odstraníte vybranou politiku.

icon_import Importovat...

Prostřednictvím této možnosti můžete naimportovat zálohované politiky z externího .dat souboru.

icon_export Exportovat...

Kliknutím exportujete vybrané politiky do .dat souboru.

icon_move Přístup skupiny

Pomocí této možnosti přesunete politiku do jiné statické skupiny a umožníte k ní přístup dalším uživatelům.

Abyste mohli pohodlněji vybírat záznamy, můžete si nastavit režim, který vám bude vyhovovat. Po kliknutí na šipku modes v horním pravém rohu se zobrazí tyto možnosti:

icon_singleselect_default Výběr jedné položky – v tomto režimu můžete vybrat pouze jednu položku.

icon_multiselect_default Výběr více položek – tento režim vám umožní najednou vybrat více položek.

icon_reload Aktualizovatobnoví zobrazované informace.

expand_default Rozbalit vše – po kliknutí se rozbalí celá sekce.

collapse_default Sbalit vše – po kliknutí se celá sekce sbalí.