Jak se politiky aplikují na klienta

Skupiny a počítače mohou mít přiřazeno libovolné množství politik. Protože počítač může být umístěn ve skupině, která má přiřazenou také politiku, klíčovým kritériem pro výběr politiky, která se na klienta aplikuje, je její pořadí.

Výsledná politika, která bude na klienta uplatněna, se sestaví po provedení následujících kroků:

1.Zjištění pořadí skupin, ve kterých se klient nachází,

2.Načtení politik ze všech skupin, ve kterých se klient nachází,

3.Sloučení politik do výsledné politiky.

Příklad:

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak se politiky aplikují a v jakém pořadí.

Hierarchie skupin a pořadí politik určuje, jakým způsobem jsou na klienty v těchto skupinách politiky aplikovány. Na obrázku níže je v levé části zobrazená struktura, tak jak ji vidíte v ESET Remote Administrator, v pravé části je detailně znázorněno celé schéma.

policy_application2

Politiky jsou vyhodnocovány na základě grafového algoritmu prohledávání do šířky. To znamená, že nejprve je vyhodnocena kořenová skupina, následně její přímé podskupiny, dále jejich podskupiny atd.

policy_application3

Výsledná politika, která se aplikuje na klienta, se sloučí z jednotlivých politik na základě výše popsaného principu.

policy_application4