Konfigurace ERA Proxy prostřednictvím politiky

ERA Proxy stejně jako další komponenty ERA infrastruktury je možné konfigurovat výhradně prostřednictvím politik. Pokud potřebujete například změnit interval připojení nebo vyměnit certifikát, vytvořte si novou politiku. Níže uvádíme přehled dostupných možností konfigurace komponenty ERA Proxy.

Pro vytvoření politiky klikněte v horní části okna na Rychlé odkazy > Vytvořit novou politiku.... Politiku si pojmenujte a v části Nastavení vyberte položku ESET Remote Administrator Proxy.

 

icon_section Připojení

Port Remote Administrator (změna vyžaduje restart!) – port, na kterém mezi sebou komunikuje ESET Remote Administrator Server a Proxy. Změnu musíte provést také v nastavení serveru a následně je potřeba restartovat služby ERA Server i ERA Proxy.

Připojovat se k těmto serverům – v této části můžete definovat/změnit IP adresu nebo název serveru, ke kterému se má ERA Proxy připojovat. Tuto možnost zpravidla využijete při změně IP adresy ERA Serveru nebo migraci.

Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na ERA Server odeslat.

Interval připojení – ERA Proxy se k ERA Serveru připojuje standardně každých 20 sekund. V případě potřeby můžete tento interval pomocí této možnosti změnit. Pro definování můžete použít také a CRON výraz.

Certifikát – certifikát, který používá ERA Proxy pro ověření zabezpečeného spojení. Více informací naleznete v kapitole Klientské certifikáty.

icon_section Rozšířená nastavení

Diagnostika – v této části můžete aktivovat/vypnout odesílání informací o pádech ERA Serveru do společnosti ESET.

Protokolovánív této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Při výběru možnosti Kritické budou do protokolu zapisovány pouze chybové informace. Výchozí hodnota je Varování.

icon_section Přiřadit

Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat.

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.