Oznámení

Oznámení představují účinný a pohodlný nástroj pro zjištění stavu vaší sítě. Při výskytu definované události (například neaktuální virová databáze, zastaralý produkt, nevyřešená infiltrace...) ve vaší síti si můžete nechat zaslat upozornění jako SNMP Trap nebo prostřednictvím e-mailu. To vám umožní bezprostředně poté reagovat na danou situaci.

V seznamu můžete šablony oznámení filtrovat podle názvu a popisu.

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr.

Již existující upozornění můžete upravit, případně odstranit.

Pro vytvoření nového oznámení klikněte na tlačítko Nové oznámení.

Pomocí možnosti Duplikovat vytvoříte kopii existujícího oznámení.

Oznámení, uživatelé a oprávnění

Podobně jako serverové úlohy je použití oznámení vázáno na oprávnění uživatele. Oznámení se vždy spustí pod uživatelem, který naposledy oznámení upravoval.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pro správnou funkčnost oznámení je nezbytné, aby uživatel měl potřebná oprávnění ke všem odkazovaným objektům (zařízením, skupinám, šablonám, ...). Obecně k tomu stačí oprávnění Číst a Použít. Pokud uživatel nemá potřebná oprávnění, nebo o ně kdykoli přijde, oznámení nebude fungovat. Nefunkční oznámení budou zvýrazněna oranžově a upozornění se zašle uživateli na definovaný v oznámení.

Vytvoření oznámení – pro vytvoření oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení ve své domovské skupině. Všechna nově vytvořená oznámení se uloží do jeho domovské skupiny.

Úprava oznámení – pro změnu oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

Odebrání oznámení – pro odebrání oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

Přístup skupiny

access_group

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé kteří jsou členem dané skupiny.

light-bulbPŘÍKLAD:

Filip, jehož domovskou skupinou je s Filipova skupina, chce upravovat Oznámení 1. Toto oznámení však vytvořil Václav, a proto je umístěno ve statické skupině Vaškova skupina. Aby mohl Filip upravit Oznámení 1:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Oznámení.

V sadě oprávnění musí být vybrána Vaškova skupina v sekci Statické skupiny.