Správa licence

ESET Remote Administrator od verze 6 používá zcela nový licenční model a systém správy licencí. ESET Remote Administrator může každý zákazník, který si zakoupil licenci na řešení ESET určené pro firemní zákazníky (5 a více licencí).

V novém licenčním modelu bylo uživatelské jméno a heslo nahrazeno licenčním klíčem/ID licence. Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci produktu. ID licence je krátký řetězec, kterým se identifikuje třetí strana využívající licenci (například Bezpečnostní administrátor zodpovědný za správu klientů). Pokud máte pouze uživatelské jméno a heslo, můžete si jej sami převést na licenční klíč.

Bezpečnostní administrátor je osoba, která spravuje licence a může být odlišná od aktuálního vlastníka licence. Vlastník může zodpovědné osobě přidělit správu licence prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora, pomocí kterého může následně administrátor aktivovat produkty ESET.

Licence můžete spravovat přímo v ESET Remote Administrator na záložce Administrace > Správa licence nebo online kliknutím na odkaz Otevřít ELA – poté se zobrazí portál ESET License Administrator. Pro více informací přejděte do kapitoly Bezpečnostní administrátor.

Oprávnění pro přístup k licencím

Pro přístup k licencím musí mít uživatel potřebná oprávnění. Oprávnění se vždy vztahuje pouze na licence umístěné v konkrétní statické skupině, do které má uživatel přístup. Přehled všech oprávnění naleznete v této kapitole.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Licenci není možné rozdělit, ale jako hlavní administrátor můžete dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci.

Správa licencí v ERA Web Console

Seznam licencí v ERA Web Console naleznete v sekci Administrace > Správa licence. Licence jsou identifikovány na základě unikátního ID licence. V prvním sloupci ID licence se zároveň zobrazuje informace o typu licence a odpovídající štítek:

Typ licence: Placená – placená licence, Zkušební – zkušební licence a NFR – neprodejná licence.

Štítky: MSP, Firemní nebo Domácí licence.

Podle ikon snadno poznáte, jakým způsobem jste danou licenci do ERA nahráli: icon_license_owner prostřednictvím licenčního klíče, icon_offline_license – pomocí offline licenční souboru nebo icon_security_adminúčtem bezpečnostního administrátora.

Abyste mohli pohodlněji vybírat záznamy, můžete si nastavit režim, který vám bude vyhovovat. Po kliknutí na šipku modes v horním pravém rohu se zobrazí tyto možnosti:

icon_singleselect_default Výběr jedné položky – v tomto režimu můžete vybrat pouze jednu položku.

icon_multiselect_default Výběr více položek – tento režim vám umožní najednou vybrat více položek.

icon_reload Aktualizovatobnoví zobrazované informace.

expand_default Rozbalit vše – po kliknutí se rozbalí celá sekce.

collapse_default Sbalit vše – po kliknutí se celá sekce sbalí.

list_license_type

název produktu, na který licence platí,

celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná upozornění),

počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence,

rozsah představuje počet schránek, uživatelů, připojení (v případě serverových produktů), na které jste si zakoupili licenci,

datum, do kdy je licence platná,

jméno vlastníka licence a kontaktní informace.

Stav licence

icon_success Zelená – licence je platná.

validation-status-icon-error Červená – licence není registrovaná na portále ESET License Administrator nebo její platnost vypršela.

validation-status-icon-warning Oranžová – licence je téměř vyčerpána nebo se blíží konec její platnosti.

Synchronizace licencí

Licence se synchronizují s portálem ESET License Administrator jednou denně. V případě potřeby můžete synchronizaci vynutit kdykoli ručně kliknutím na tlačítko Synchronizovat licence.

Přístup skupiny

access_group

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé kteří jsou členem dané skupiny.

Přidání licencí

Po kliknutí na tlačítko Přidat licence přidáte do ERA nové licence. Licence můžete přidat jedním z následujících způsobů:

1.Licenční klíč – zadejte platný licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po ověření licenčního klíče se licence zobrazí v seznamu,

2.Účet Bezpečnostního administrátora – připojí do ERA účet bezpečnostního administrátora a načte z něj všechny licence,

3.Offline licenční soubor – vyberte licenční soubor (.lf) a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po ověření licenčního souboru se licence zobrazí v seznamu.

Odstranění licence

Vyberte licenci, kterou chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit licenci a následně akci potvrďte. Odebráním licence z ERA nedojde k deaktivaci klientů, kteří byli prostřednictvím této licenci aktivováni.

Licence můžete distribuovat klientským stanicím s nainstalovaným programem ESET prostřednictvím ERA dvěma způsoby:

pomocí úlohy instalace aplikace

pomocí úlohy aktivace produktu

light-bulbPŘÍKLAD: Jak Administrator může přidělit přístup k licenci dalším uživatelům

V ERA Web Console existuje výchozí účet Administrator a dále jsou definovány další tři uživatelské účty:

Filip jehož domovská skupina je Praha

Pavel jehož domovská skupina je Sydney

Petr jehož domovská skupina je Tokyo

Administrator naimportoval 3 licence. To znamená, že se umístily do statické skupiny Všechna zařízení a další uživatelé k licencím nemají přístup.

licenses_3

Administrator klikne na ikonu ozubeného kolečka icon_config u licence, ke které chce uživatelům přidělit přístup. Následně v kontextovém menu vybere možnost move_default Přístup skupiny > move_default Změnit a následně vyberte statickou skupinu, do které mají uživatelé přístup. V případě Filipa vyberte skupinu Praha. Aby Filip licenci viděl a mohl ji používat, musí mít přiděleno oprávnění Použít u položky Licence ve svém statické skupině Praha.

Pokud se následně Filip přihlásí, na záložce Administrace > Správa licence uvidí licenci.

licenses_1