Skupiny

Skupiny slouží pro organizaci objektů do logických celků. Bezpečnostní model představený v ERA 6.5 využívá skupiny jako kontejnery pro uložení objektů a na základě nich se přidělují uživatelům oprávnění. Objektem nejsou pouze počítače, ale také úlohy, oznámení, politiky, certifikáty, instalační balíčky nebo sady oprávnění. Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Jednotlivé počítače si můžete přidat do skupin a vytvořit si tak přehlednou strukturu počítačů. Každé skupině můžete následně přiřadit jiné úlohy a politiky. Použít můžete již předdefinované skupiny, upravit si je nebo vytvořit skupiny nové. Politiky a úlohy přiřazené skupině se automaticky aplikují na všechna zařízení v dané skupině.

V ESET Remote Administrator jsou k dispozici dva typy skupin:

Statické skupiny

Statické skupiny jsou skupiny s vybranými klienty a dalšími objekty. Přidat nebo odebrat členy můžete pouze ručně, nikoli pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být členem právě jedné statické skupiny. Statickou skupinu můžete odstranit pouze v případě, že je prázdná – neobsahuje žádný objekt (počítač, politiku, úlohu, ...).

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou skupiny klientů, které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují podmínce budou do skupiny automaticky přidány – odtud název dynamické.

Záložka skupiny je rozdělena do tří sekcí:

1.V levé části je zobrazen seznam všech skupin a podskupin. Po vybrání skupiny a kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel se zobrazí kontextové menu. Podrobnosti o jednotlivých položkách naleznete níže.

2.Po vybrání skupiny se v pravé části zobrazí informace o počítačích umístěné v dané skupině. Detailní informace o skupinách naleznete na jednotlivých záložkách:

Počítače umístěné v této skupině,

Politiky přiřazené této skupině,

Úlohy přiřazené této skupině,

Přehled obsahuje souhrnné informace o skupině.

3.V dolní části se nachází tlačítka Skupiny a Počítače, které poskytují přístup k souvisejícím akcím.

Kontextové menu tlačítka Skupina nabízí tyto možnosti:

icon_plus Nová statická skupina...

Tato možnost je dostupná, pokud v levé části vyberete skupinu. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, ale tuto možnost můžete kdykoli změnit v průběhu vytváření nové statické skupiny.

icon_plus Nová dynamická skupina...

Tato možnost je dostupná, pokud v levé části vyberete skupinu. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, ale tuto možnost můžete kdykoli změnit v průběhu vytváření nové dynamické skupiny.

icon_edit Upravit...

Umožní upravit vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření nové skupiny (statické nebo dynamické).

icon_move Přesunout...

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny nebo podskupiny.

icon_delete Odstranit

Odebere kompletně vybranou skupinu.

icon_import Importovat...

Například z textového souboru můžete naimportovat do vybrané skupiny seznam počítačů. Pokud již počítač s daným jménem bude ve skupině existovat, vyberte akci, která se má při výskytu duplicit provést:

Přeskočit konfliktní počítače (konfliktní počítače nebudou přidány)

Přesunout konfliktní počítače do jiné skupiny (konfliktní počítače budou přesunuty z původní statické skupiny do skupiny Všechna zařízení.)

Duplikovat konfliktní počítače (konfliktní počítače budou přidány, ale s jiným názvem).

icon_export Exportovat...

Exportuje seznam členů skupiny, včetně podskupin, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro import v budoucnu.

icon_plus Přidat klienta...

Pomocí této možnosti můžete vytvořit novou klientskou úlohu.

icon_search Kontrola počítače

Pomocí této možnosti spustíte Volitelnou kontrolu na zařízení, na kterém byly nalezeny hrozby.

icon_reload Aktualizovat moduly

Pomocí této možnosti spustíte aktualizaci modulů bezpečnostního produktu ESET na cílovém zařízení.

icon_mobile Mobil

Přeregistrovat... – vytvoří úlohu pro opětovné přeregistrování zařízení.

Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.

Uzamknout  uzamkne zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.

Odemknout – odemkne zařízení.

Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti zařízení.

icon_play_default Spustit úlohu...

Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině konkrétní klientskou úlohu.

icon_plus Nová úloha...

Umožní vytvořit novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty s vybraným nastavením.
Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

clock_default Naposledy použité úlohy

Po kliknutí se zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh.

icon_manage Správa politik...

Přiřadí politiku vybrané skupině.