Kdy se počítač stane členem dynamické skupiny?

Počítač se stane členem dynamické skupiny, pokud vyhovuje podmínce definované v šabloně dynamické skupiny. Šablona může obsahovat jedno nebo více pravidel.

Aktuální stav počítače zjišťuje ERA Agent. Informace následně vyhodnocuje na základě podmínek definovaných v šabloně.

Vytvořit si tedy můžete filtry na počítače s konkrétními stavy. Ve chvíli, kdy se stav počítače změní a bude vyhovovat vámi stanoveným kritériím, automaticky se přesune do definované skupiny.

Dynamické skupiny jsou prakticky filtry založené na stavu počítačů. Na každý počítač může být aplikováno více filtrů, a počítač tedy může být členem více dynamických skupin. To je rozdíl oproti statickým skupinám, kdy počítač je vždy členem právě jedné statické skupiny.