Vyhodnocování parametrů šablony

Parametry šablony vyhodnocuje ERA Agent, nikoli ERA Server – na server je odeslán pouze výsledek. V průběhu vyhodnocování ERA Agent zjišťuje, zda daný počítač vyhovuje podmínkám definovaným v šabloně dynamické skupiny. Níže si na několika příkladech vysvětlíme proces vyhodnocování.

Stav počítače je souhrn mnoha informací reprezentovaný tabulkou. U některých dat ERA Agent získá pouze jeden záznam (operační systém, velikost RAM atp.), v jiných případech (IP adresy, instalované aplikace atp.) může získat více záznamů.

Vizualizace získaných dat z klienta:

IP adresa síťového adaptéru

MAC adresa síťového adaptéru

Název OS

Verze OS

Velikost RAM (v MB)

Instalované aplikace

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

Windows 7 Enterprise

6.1.7601

2048

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7
PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73
Office Suite


Weather Forecast

Výsledný stav je složen ze skupin informací (sloupců tabulky). Každá skupina dat obsahuje souvislé informace uspořádané do řádků.

Podmínky jsou vyhodnocovány podle skupin a řádků – pokud je definováno více podmínek pro skupinu, vyhodnocovány jsou jen hodnoty v daném řádku.

Příklad 1:

Máme definovanou podmínku:

IP adresa síťového adaptéru = 10.1.1.11 AND MAC adresa síťového adaptéru = 4A-64-3F-10-FC-75

V tomto případě podmínce nevyhovuje žádný počítač, protože neexistuje žádný řádek, ve kterém by se nacházely obě hodnoty.

IP adresa síťového adaptéru

MAC adresa síťového adaptéru

Název OS

Verze OS

Velikost RAM (v MB)

Instalované aplikace

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

Windows 7 Enterprise

6.1.7601

2048

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7
PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73
Office Suite


Weather Forecast

Příklad 2:

Máme definovanou podmínku:

IP adresa síťového adaptéru = 192.168.1.2 AND MAC adresa síťového adaptéru = 4A-64-3F-10-FC-75

V tomto případě podmínce vyhovuje jeden počítač. Počítač bude zařazen do dynamické skupiny, která používá tuto šablonu.

IP adresa síťového adaptéru

MAC adresa síťového adaptéru

Název OS

Verze OS

Velikost RAM (v MB)

Instalované aplikace

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

Windows 7 Enterprise

6.1.7601

2048

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7
PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73
Office Suite


Weather Forecast

Příklad 3:

Máme definovanou podmínku:

IP adresa síťového adaptéru = 10.1.1.11 OR MAC adresa síťového adaptéru = 4A-64-3F-10-FC-75

V tomto případě podmínce vyhovují dva počítače, protože stačí, aby byla splněna jen jedna z jejich částí. Počítače budou zařazeny do dynamických skupiny, které používají tuto šablonu.

IP adresa síťového adaptéru

MAC adresa síťového adaptéru

Název OS

Verze OS

Velikost RAM (v MB)

Instalované aplikace

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

Windows 7 Enterprise

6.1.7601

2048

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7
PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73
Office Suite


Weather Forecast