Průvodce vytvořením dynamické skupiny

V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny a vyberte si skupinu do které chcete další skupinu vložit. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel, případně klikněte na tlačítko Skupina, a vyberte možnost Nová dynamická skupina....

icon_details_hoverPoznámka:

Všechny předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze administrátor. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit přístup k použití těchto šablon, přesuňte je do jiné statické skupiny, případně uživatelům přidělte další oprávnění.

Při vytváření nové dynamické skupiny můžete použít již existující šablonu nebo rovnou vytvořit novou šablonu, která zajistí řazení počítačů do dynamických skupin.

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nové dynamické skupiny. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být libovolná (statická i dynamická). Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Dokončit.

admin_DG_wizard

icon_section Šablona

V této části můžete vybrat existující šablonu dynamické skupiny nebo vytvořit novou šablonu.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření dynamické skupiny klikněte na tlačítko Dokončit.