Vytvoření dynamické skupiny

Pro vytvoření nové dynamické skupiny postupujte podle následujících kroků:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Počítače > Skupiny, u některé ze skupin klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel a vyberte možnost Nová dynamická skupina....

admin_create_new_dg_01

Případně na záložce Administrace > Skupiny klikněte na tlačítko Skupina a z rozbalovacího menu vyberte možnost Nová dynamická skupina....

2.Následně se zobrazí původce vytvořením dynamické skupiny. Zadejte název, volitelně popis, pro novou dynamickou skupinu. V případě potřeby můžete Změnit nadřazenou skupinu.

admin_dg_change_parent_group

3.V sekci icon_section Šablona:

Kliknutím na tlačítko Vybrat existující... použijte již existující šablonu

Kliknutím na tlačítko Nová... vytvořte novou šablonu.

admin_dg_teplate_choose_existing

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené dynamické skupině. Vytvoření dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Nově vytvořená skupina se zobrazí jako potomek skupiny vybrané v části Obecné.