Podmínky spuštění

Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro provedení nějaké činnosti, nejčastěji se používají pro spuštění úloh. Aktivovány mohou být plánovačem nebo systémovou událostí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Podmínky spuštění nelze používat opakovaně. Každá podmínka spuštění je pevně svázána s konkrétní klientskou úlohou. Pro každou klientskou úlohu musíte vytvořit novou podmínku spuštění.

Pokud přiřadíte nově vytvořené úloze podmínku spuštění, úloha se spustí až v případě, kdy bude vyhovovat podmínka spuštění (vyjma podmínky Ihned). V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému spouštění úloh.

Typ podmínky spuštění:

Ihned – vybráním této možnosti dojde k naplánování spuštění úlohy na co nejbližší možnou dobu. V případě klientské úlohy se úloha provede jednorázově ve chvíli, kdy se připojí ERA Agent k serveru. Platnost úlohy je omezena datem stanovým v poli Platnost do a standardně je to měsíc.

Naplánované

Naplánovat jednou – na základě této podmínky se úloha spustí jednou ve stanový datum a čas.

Denně – na základě této podmínky se úloha spustí každý den. Můžete ji nechat spouštět pravidelně každý den ve stanový čas nebo definovat konečné datum, po jehož uplynutí se úloha již nespustí.

Týdně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v týdnu. Například můžete naplánovat spuštění na každé pondělí a pátek v období od 1.6. do 31.8.

Měsíčně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v měsíci. V případě potřeby můžete aktivovat opakování a nechat úlohu spouštět například každé druhé pondělí.

Ročně – na základě této podmínky se úloha spustí každý rok (není-li stanoveno jinak) ve stanový datum a čas.

 

icon_details_hoverPoznámka:

Možnost Náhodný interval prodlevy je dostupná v případě plánovaných úloh a představuje maximální prodlevu pro spuštění úlohy. Definováním náhodného intervalu zabráníte přetížení serveru.

light-bulbPříklad:

Pavel přiřadil klientské úloze podmínku spuštění s týdenním opakováním a začátkem v pondělí 10.2.2017 v 8:00:00. Náhodný interval je nastaven na 1 hodinu a konec je stanoven na 6.4.2017 v 00:00:00. To znamená, že úloha se spustí každé pondělí mezi 8 až 9 hodinou, dokud neuplyne stanové datum.

Ostatní

Při připojení do dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí po každé, když se zařízení stane členem dynamické skupiny.

Při výskytu události – uplatní se, pokud se v protokolu objeví konkrétní událost. Například v protokolu kontroly počítače byly nalezeny hrozby.

CRON výraz – podmínka se uplatní ve stanovený datum a čas.

 

icon_details_hoverPoznámka:

Možnost při připojení do dynamické skupiny je dostupná v případě, kdy jste jako cíl vybrali dynamickou skupinu. Tato podmínka zajistí, že se úloha spustí na každé nově přidané zařízení do skupiny. Na zařízeních, která již jsou členem dynamické skupiny, musíte úlohu spustit ručně.