Ikona stavu úlohy

Ikona stavu úlohy se zobrazuje vedle ukazatele průběhu úlohy a pomáhá ke snadnější identifikaci stavu úlohy. Tuto informaci poskytuje ERA Server. Ikona může mít tyto stavy:

icon_play Běží

Klientská úloha je spuštěna alespoň na jednom cíli, není naplánováno spuštění na dalších cílech ani úloha na žádném cíli neselhala. Úloha zůstane v tomto stavu do chvíle, než doběhne na všech cílech.

icon_success Dokončeno

Klientská úloha byla úspěšně dokončena na všech cílech a není naplánováno její spuštění na dalších cílech.

validation-status-icon-warning Chyba

Klientská úloha je spuštěna na všech cílech, ale nejméně na jednom skončila s chybou. Není naplánováno její spuštění na dalších cílech.

icon_clock Naplánováno

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, ale zatím nebyla spuštěna na žádném cíli.

icon_planned_running Naplánováno/Běží

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, spustila se již na některých cílech a na žádném její provedení zatím neselhalo.

icon_planned_success Naplánováno/Dokončeno

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, na některých cílech již úspěšně doběhla a na žádném její provedení zatím neselhalo.

icon_planned_error Naplánováno/Chyba

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, na žádném cíli neběží a nejméně na jednom cíli její provedení selhalo. Tento stav se zobrazí i v případě, kdy již na některých cílech úloha doběhla úspěšně