Průběh úlohy

Tento barevný ukazatel reprezentuje stav klientské úlohy a zobrazuje se ve sloupci Průběh. Ukazatel mění svoji barvu v závislosti na stavu úlohy a zároveň je doplněn o počet stanic, na kterých je úloha v tomto stavu. Průběh úlohy může nabývat těchto stavů:

Běží (modrá)

progress_indicator_blue

Úspěšně dokončena (zelená)

progress_indicator_green

Selhala (oranžová)

progress_indicator_orange

Nově vytvořená úloha (prázdný ukazatel) – chvíli může trvat, než se změní stav a barva. Doba závisí na intervalu připojení ERA Agenta k serveru. Ukazatel bude prázdný také v případě, pokud jste nedefinovali žádnou podmínku spuštění.

progress_indicator_white

Kombinace výše uvedených:

progress_indicator_combo

Po kliknutí na průběh úlohy si můžete snadno a rychle zobrazit počítače, na kterých úloha například nedoběhla. Více informací naleznete v kapitole kontextové menu.

Více informací jednotlivých stavech a ikonách naleznete v této kapitole.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Tuto informaci poskytuje ERA Agent. Tento ukazatel tedy reflektuje reálný stav klientské stanice.